wtorek, 23 kwietnia, 2024
Sprężarki bezolejowe – rozwiązanie dla „czystych” branż przemysłu

Istnieją branże, w których bardzo istotne znaczenie ma czystość sprężonego powietrza. Może ona zaważyć na jakości danej partii produktów lub też zaburzyć cały proces wytwórczy. W wymagających pod tym względem procesach technologicznych z pomocą przychodzą sprężarki bezolejowe, które stanowią gwarancję idealnej czystości sprężonego powietrza.

Powody stosowania sprężarek bezolejowych

W coraz większej liczbie sektorów przemysłowych stosuje się sprężarki bezolejowe. Powodów takiego działania jest co najmniej kilka. Głównymi jest sama wartość produktu, który powstaje przy udziale tego typu urządzeń. Może być tak, że zanieczyszczenia wpłyną ujemnie na jego jakość, a nawet spowodują, że dana partia nie zostanie  dopuszczona do sprzedaży.  Wiele sektorów przemysłowych i zakładów działających w branżach uznawanych za specjalistyczne podkreśla, jak istotne znaczenie ma dla nich idealna jakość sprężonego powietrza.

Bezolejowe sprężarki śrubowe zapewniają najwyższą czystość sprężonego powietrza. W przeciwieństwie do typowych urządzeń, które wykorzystują w swojej pracy podstawowy czynnik smarujący oraz odprowadzający ciepło – czyli olej, sprzęt bezolejowy pozwala na całkowitą eliminację dostania się cząsteczek tej substancji do produktów.

Branże, w których zachodzi absolutna konieczność stosowania sprężarek bezolejowych

Czystość sprężonego powietrza ma szczególne znaczenie tam, gdzie nawet najmniejsza cząsteczka oleju może spowodować całkowite uszkodzenie danego produktu oraz dokonać istotnych zniszczeń lub awarii sprzętu dedykowanego do celów produkcyjnych.  W branżach, w których istnieją rygorystyczne normy jakości i dyrektywy, takie działanie jest zabronione. Produkt przechodzi ścisłą kontrolę jakości, która wskazuje, czy posiada on zanieczyszczenia. Z chwilą odkrycia tego faktu, cała linia produkcyjna zostanie zatrzymana do czasu wyjaśnienia przyczyny i usunięcia powstałych uchybień.

Wiele zakładów nie może pozwolić sobie na straty, które wynikają z zanieczyszczenia wytwarzanych produktów czy generalnej awarii sprzętu. Wiąże się to z przestojami w pracy, jak również z ogromnymi kosztami – utylizacją wadliwych produktów oraz naprawą lub wymianą sprzętu do produkcji. Tam, gdzie liczy się najwyższa jakość asortymentu, należy dołożyć wszelkich starań, aby żadne zanieczyszczenie nie zniweczyło procesu produkcyjnego. Do branż, które potrzebują rozwiązań w postaci sprężarek bezolejowych zaliczamy m.in.:

  • przemysł wytwórczy,
  • przemysł spożywczy,
  • przemysł farmaceutyczny,
  • przemysł elektroniczny,
  • przemysł chemiczny,
  • branża motoryzacyjna.

Sprężarki bezolejowe – najlepsza jakość sprężonego powietrza

Sprężarki bezolejowe najnowszej generacji są przystosowane do potrzeb współczesnego przedsiębiorcy. W czasie ich działania generują one 100% czyste powietrze, wolne od jakichkolwiek cząsteczek oleju czy zanieczyszczeń, pyłków, bakterii, cząsteczek stałych . Należy zakupywać tylko taki sprzęt, który posiada gwarancję uzyskania naprawdę czystego sprężonego powietrza. Warto pochylić się nad urządzeniami o klasie 0 zgodnymi z kryteriami normy ISO 8573-1.  W sprężarkach bezolejowych smarowanych wodą głównym czynnikiem, który przeciwdziała siłom tarcia jest zupełnie naturalny składnik – H2O. Jest to środek neutralny i wpływający korzystnie na żywotność maszyn oraz na jakość wytwarzanego sprężonego powietrza.

Czystość powietrza wytwarzanego przez sprężarki bezolejowe poparta wielostopniową filtracją oraz doskonałą separacją zanieczyszczeń wypłukiwanych oraz neutralizowanych przez wodę gwarantuje najwyższej klasy sprężone powietrze. Warto zakupić sprzęt z oznaczeniem CE, który potwierdza spełnianie wszelkich wymagań i dyrektyw Unii Europejskiej. Dzięki temu uzyskujemy całkowitą gwarancję tego, że produkcja jest zgodna z przepisami międzynarodowymi i spełnia wszystkie kryteria i odgórne wytyczne. Sprzęt w postaci sprężarek bezolejowych powinien być także poddany badaniom laboratoryjnym oraz posiadać wszelkie atesty i certyfikaty, potwierdzające bezpieczeństwo jego użytkowania.

Warto zaufać urządzeniom najwyższej jakości. Bezolejowe sprężarki to obecnie norma w wielu sektorach, w których jakość produktu to synonim jego marki.

Źródło: ALMiG