wtorek, 23 kwietnia, 2024
Kiedy i jak wykonać mapowanie rozkładu temperatury?

Mapowanie rozkładu temperatur to proces badania wysokości temperatury i stopnia wilgotności powietrza w różnych częściach analizowanej przestrzeni. Proces mapowania wykonywany jest najczęściej w celu zbadania przestrzeni mającej być przeznaczonej na magazyn aby stwierdzić, czy istniejąca infrastruktura zapewnia równy i stabilny rozkład temperatury.

Uzyskany w wyniku mapowania raport pomoże inwestorowi poznać mocne i słabe punkty zarządzanej przez niego przestrzeni oraz dostosować ją do swoich potrzeb. Efektem mapowania jest również znalezienie w przestrzeni magazynowej punktów krytycznych, które są idealnymi miejscami do umieszczenia w nich czujników temperatur, stanowiących podstawę systemów monitoringu temperatury.

Rozmieszczenie czujników temperatury

Pierwszym krokiem jest zaplanowanie pomiarów, na które składają się dwie czynności: zaplanowanie rozmieszczenia czujników oraz zaplanowanie przebiegu pomiarów. Wyznaczone zostają punkty pomiarowe w przestrzeni magazynowej w celu stworzenia mapy lokalizacji czujników, która posłuży do właściwego ich rozmieszczenia oraz przypisania uzyskanych wyników do konkretnych lokalizacji. Otwarte przestrzenie stanowią duże wyzwanie, jeśli chodzi o utrzymanie temperatury czy wilgotności na stałym poziomie.

Wyznaczając miejsca rozmieszczenia sensorów zbierających dane o temperaturze i wilgotności powietrza podczas procesu mapowania należy wybrać w pierwszej kolejności punkty szczególnie narażone na występowanie dużych fluktuacji temperatur. Najczęściej będą to obszary znajdujące się tuż przy suficie, czy w pobliżu ścian zewnętrznych budynku, które w zależności od warunków atmosferycznych zmieniają swoją temperaturę.

Zaliczyć do nich można również strefy blisko zainstalowanych w pomieszczeniu źródeł ciepła, drzwi i kratek wentylacyjnych oraz miejsca w których stoją meble i inne elementy wyposażenia, zaburzające cyrkulację powietrza. Uwzględniając te obszary krytyczne, należy rozmieścić czujniki na całej przestrzeni magazynu, w regularnych odstępach, na dwóch lub trzech poziomach, zależnie od wysokości pomieszczenia.

Jak długo powinno trwać mapowanie temperatury?

Należy mieć świadomość, że mapowanie nie jest usługą, którą możemy wykonać jednego dnia uzyskując kompletny obraz rozkładu temperatur. Minimalny czas rejestracji rozkładu temperatur w pomieszczeniach magazynowych wynosi 3 doby, lecz by uzyskać najbardziej rzetelny wynik badania, powinno się proces ten przeprowadzać w okresie pełnego tygodnia – przez 5 dni roboczych oraz weekend.

By uzyskać jak najbardziej dokładne wyniki mapowania, proces ten powinien zostać wykonany z uwzględnieniem najlepszych i najgorszych warunków pogodowych, a więc uwzględniać pory roku. Skrajnie wysoka temperatura upalnego lata i mrozy zimy znacząco wpływają na warunki przechowywania produktów. Zauważalne różnice w rozkładzie temperatur w różnych porach roku mogą być przesłanką do zmiany lub modyfikacji istotnych elementów instalacji wentylacyjnej czy izolacji magazynu zanim zostanie on dopuszczony do użytkowania.

Źródło: m2mteam.pl – monitoring temperatury