wtorek, 2 lipca, 2024
Sprzęt ratowniczy – co może okazać się niezbędne na miejscu wypadków?

Wypadki zdarzają się na co dzień. Niezależnie od tego, czy mówimy o ruchu drogowym czy zagrożeniu powstającym w budynku mieszkalnym, musimy mieć na uwadze to, że takich sytuacji nie jesteśmy w stanie w stu procentach przewidzieć. Odnosząc się do wzmożonego ruchu drogowego oraz przybywającej z dnia na dzień liczby samochodów możemy stwierdzić, że każdy kierowca jest narażony na zwiększone ryzyko kolizji. Skutki takich zdarzeń nierzadko są na tyle poważne, że wymagają ingerencji osób z zewnątrz. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do każdej sytuacji życia codziennego. Warto zauważyć, że w takich przypadkach sama obecność i chęć pomocy osób z zewnątrz nie zawsze wystarczy. Niekiedy potrzebny będzie odpowiedni sprzęt, który ułatwi dostanie się poszkodowanego.

Czas jest istotny

Poważne incydenty, nie tylko drogowe, mogą doprowadzić do sytuacji, w której konieczne będzie skorzystanie ze specjalistycznego sprzętu. Takie urządzenia są szczególnie pomocne w sytuacji, gdy musimy niezwłocznie reagować. Każda minuta, a nawet sekunda może działać na niekorzyść poszkodowanego, co może się okazać tragiczne w skutkach. Na szczęście postęp technologiczny pozwala nam w istotny sposób zredukować to zagrożenie i skorzystać z różnorodnych rozwiązań, które okazują się niezastąpione.

Rozpieracz kolumnowy przydatny w wypadkach samochodowych

Pierwsze urządzenie przydatne podczas uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach to rozpieracz kolumnowy inaczej nazywany też jako cylinder rozpierający lub rozpieracz cylindryczny. Jak sugeruje nazwa przedmiot służy do rozpierania, ściągania, bądź odciągania konstrukcji pojazdu. Jego działanie jest oparte na zasadzie prostoliniowego ruchu, który generowany jest poprzez tłoki. Z reguły możemy spotkać się z rozpieraczami jedno lub dwutłokowymi. Zasada działania tych pierwszych polega na wysunięciu tłoka z korpusu. Jego długość odpowiada za zakres ruchu, natomiast średnica za siłę pchania. Warto zaznaczyć, że takie urządzenia często są wyposażone w specjalne rurki pozwalające na zwiększenie zasięgu. W przypadku rozpieraczy dwutłokowych możemy zaobserwować prostoliniowy ruch roboczy dwóch tłoków, które wysuwają się z dwóch stron korpusu.

Wyważarka do drzwi ma różnorodne zastosowania

Kolejna alternatywa, którą często możemy spotkać na miejscach wypadków to wyważarka do drzwi. Najczęściej jest wykorzystywana przez strażaków do otwarcia pomieszczenia w sytuacji, gdy mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. Urządzenie jest również przydatne dla policji, która niejednokrotnie potrzebuje skorzystać z takiego rozwiązania. Alternatywnie, wyważarka sprawdzi się podczas wypadków drogowych. Zasada działania polega na zastosowaniu ramion rozpieracza, które mają stworzyć siłę rozpierania doprowadzającą do wyrwania drzwi. Jest to urządzenie bezpieczne dla służb ratunkowych, bowiem podczas procesu rozpierania mamy do czynienia ze stałym odsuwaniem się elementu rozpieranego. Przedmiot, w odróżnieniu od rozpieracza cylindrycznego, rzadziej spotkamy jako użyteczny podczas wypadków drogowych.

Kończąc powyższe rozważania należy stwierdzić, że rozwój technologii doprowadził do ukształtowania istotnych przedmiotów z punktu widzenia służb ratowniczych i porządkowych. Co więcej, patrząc na to zagadnienie z drugiej strony możemy dostrzec, że poszkodowani, dzięki zaoszczędzonemu czasowi spotykają się z pojęciem minimalizacji ryzyka trwałego uszczerbku na zdrowiu.