wtorek, 18 czerwca, 2024
Śmierć bliskiej osoby w domu – co należy zrobić?

Śmierć bliskiej osoby to moment traumatyczny niemalże dla każdego. Często w takim momencie nie wiemy, co zrobić – z jednej strony chcemy mieć czas na żałobę, a z drugiej musimy zająć się wszelkimi formalnościami. Jakie podjąć kroki, gdy bliska nam osoba umiera w domu?

Podstawowe działania

Początkowo osoba uprawniona, a mianowicie lekarz, musi stwierdzić zgon danej osoby oraz sporządzić kartę zgonu. Gdy ktoś umiera w szpitalu, wówczas uzyskanie dokumentów jest ułatwione, jednak kiedy dana osoba umiera w domu, wtedy musimy powiadomić lekarza, który przyjeżdża do wyznaczonego miejsca. Lekarz, który stwierdził zgon oraz wypisał kartę zgonu, przekazuje tę kartę rodzinie. Karta zgonu uprawnia zakład pogrzebowy do przewiezienia zmarłego do chłodni.

Uzyskanie aktu zgonu

Akt zgonu to urzędowy dokument, który potwierdza śmierć danej osoby. Ten dokument sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu. W celu uzyskania aktu zgonu musimy zgłosić śmierć danej osoby do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce śmierci. W wielu przypadkach to upoważniony przez rodzinę przedstawiciel zakładu pogrzebowego udaje się do urzędu stanu cywilnego.

Osoby uprawnione – przede wszystkim rodzina oraz organy państwowe i organizacje społeczne – mogą uzyskać odpis aktu zgonu. Pierwszy odpis wydawany jest bezpłatnie, a za kolejne należy zapłacić 22 lub 33 zł, w zależności, czy wybieramy skrócony, czy zupełny odpis dokumentu. Warto również zaznaczyć, że uzyskanie odpisu aktu zgonu możliwe jest za pośrednictwem Internetu – poprzez stronę gov.pl.

Organizacja pogrzebu

Wszelkie działania związane z pogrzebem podejmujemy dopiero po uzyskaniu skróconego odpisu aktu zgonu. Ten dokument stanowi podstawę dla wybranego zakładu do rozpoczęcia przygotowań do pochówku zmarłego. Przy pierwszej wizycie w zakładzie pogrzebowym należy również mieć przy sobie takie dokumenty, jak:

  • Dowód osobisty wnioskodawcy,
  • Dowód osobisty osoby zmarłej.

W zależności od wyboru zakładu pogrzebowego, różne instytucje mogą wymagać innego rodzaju dodatkowych dokumentów, jak np. zaświadczenie o zatrudnieniu.

Dopełnienie wszystkich formalności to w rzeczywistości dopiero początek, mimo że wymaga niemałego zaangażowania. Później musimy zająć się ustaleniem wszelkich szczegółów pogrzebu, jednak pracownicy zakładów pogrzebowych są zazwyczaj bardzo pomocni we wszystkich kwestiach. Najważniejsze elementy pogrzebu, które musimy ustalić to:

  • Data pogrzebu lub kremacji,
  • Wybór cmentarza i miejsca pochówku,
  • Wybór trumny lub urny,
  • Wybór obrządku, w którym odbędzie się pogrzeb.

Dodatkowo na podstawie naszych upodobań, dokonujemy wyboru oprawy muzycznej, kwiatów i innych dekoracji, które towarzyszą pogrzebowi.

Koszty organizacji pogrzebu zazwyczaj są dość wysokie, choć zależą od wielu czynników. Warto podkreślić, że możemy uzyskać zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł. Wniosek o uzyskanie zasiłku pogrzebowego musimy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Podsumowując, ze śmiercią bliskiej osoby wiąże się wiele obowiązków, jednakże uzyskanie niezbędnych dokumentów nie trwa długo i jest jasno określone przepisami prawa.