wtorek, 2 lipca, 2024
Czy warto korzystać ze spedycji kolejowej?

Planując tranzyt towarów na duże odległości warto rozpatrzyć wszystkie dostępne warianty dostawy z wykorzystaniem jednego lub kilku rodzajów transportu. Wybór odpowiedniej metody przewozu może mieć niebagatelny wpływ zarówno na czas, jak i koszt spedycji.

Środkiem transportu towarów oraz surowców zyskującym na popularności jest kolej. Doskonale sprawdza się ona w transporcie kontynentalnym, jak i międzykontynentalnym. Do niedawna transport kolejowy kojarzony był przede wszystkim z przewozem węgla kamiennego, metali, kamieni, koksu, węgla brunatnego, paliwa. Dziś nikogo nie powinno dziwić, że wśród towarów transportowanych koleją znajdują się artykuły spożywcze, alkohol, części samochodowe oraz szeroko rozumiana elektronika.

Przewóz towarów oraz surowców drogą kolejową ma znaczną przewagę nad innymi środkami transportu pod wieloma względami. Po pierwsze, transport kolejowy nie jest uzależniony od warunków pogodowych, które zazwyczaj nie stanowią przeszkody dla pociągów w przeciwieństwie do środków transportu drogowego. Po drugie, pociągów nie dotyczą ograniczenia ruchu samochodowego w określonych porach doby bądź dniach tygodnia. Co więcej, transport kolejowy umożliwia ograniczenie przeciążenia dróg oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych generujących koszty wzywania służb, np. policji. Spedycja kolejowa gwarantuje również brak znaczących opóźnień; inaczej dzieje się w przypadku transportu samochodowego, gdzie codziennością są awarie oraz niedrożności komunikacyjne. To jednak nie wszystko, do zalet wynikających z korzystania z transportu kolejowego należy zaliczyć:

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Zalety spedycji kolejowej są doceniane na całym świecie, nie tylko w krajach, gdzie autostrady są ciągle w budowie, a liczba rozwiniętych portów lotniczych jest niewielka. Spedycja kolejowa postrzegana jest jako alternatywa dla transportu morskiego, szczególnie do tak odległych państw jak Chiny. Działające od kilku lat połączenia kolejowe z Polski do Państwa Środka nazywane „Nowym Jedwabnym Szlakiem” i obejmujące 11 tys. kilometrów pozwalają na transport towarów w czasie ponad 2-krotnie krótszym, niż w przypadku drogi morskiej.

TRANSPORT TOWARÓW O NIESTANDARDOWYCH WADZE I WYMIARACH

Kolej nie stwarza ograniczeń w zakresie rodzaju przewożonego ładunku. Transport kolejowy daje możliwość przewozu towarów i surowców wyróżniających się ponadnormatywną masą oraz sprzętu wielkogabarytowego. Umożliwia to bardzo duża ładowność kontenerów. Na przykład, w ramach jednego składu z Chin przyjeżdża ok. 50 kontenerów 40-stopowych. Daje to ogromne możliwości biorąc pod uwagę, że każdy kontener jest, pod względem pojemności, zbliżony do samochodu ciężarowego typu TIR.

Oszacowano, że jednym składem można przetransportować nawet do 1000 ton ładunku. Co więcej, transport kolejowy umożliwia przewóz niestandardowych wymiarowo towarów, o gabarytach, które nie pozwalają na skorzystanie zarówno z transportu lotniczego, jak i transportu samochodowego.

WZROST OPŁACALNOŚCI TRANSPORTU

Transport kolejowy jest ekonomicznym rozwiązaniem zwłaszcza gdy dostawcę i adresata dzielą tysiące kilometrów. Po pierwsze, ten rodzaj przewozu towarów i surowców jest znacznie tańszy od transportu lotniczego. Po drugie, przeniesienie ciężaru przewozów na kolej daje możliwość uniknięcia obowiązkowych opłat za samochody ciężarowe na określonych trasach.

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

Transport koleją jest opcją bardziej ekologiczną w porównaniu z samochodem czy samolotem. Kolej jedynie w niewielkim stopniu ingeruje w ekosystem, nie tworzy barier sztucznie rozdzielających ekosystemy, tak jak to robią drogi o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Przewóz kolejowy towarów i surowców to także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń i hałasu powodowanych przez transport drogowy. Oszacowano, że kolej wydziela 30-krotnie mniej zanieczyszczeń niż drogowy transport towarowy.

W dobie intensywnego otwierania się nowych rynków zbytu dla polskich produktów, a szczególnie chińskiej ekspansji gospodarczej w Europie, wiele przedsiębiorstw stoi przed koniecznością przeprowadzeniu przewozu na dystansie o długości kilkunastu tysięcy kilometrów. W takiej sytuacji doskonałym wyborem jest spedycja kolejowa. Aby dodatkowo usprawnić realizację transportu warto zlecić to zadanie firmie spedycyjnej specjalizującej się w kontynentalnym jak i międzykontynentalnym przewozie towarów.

Źródło: Symlog.eu – spedycja międzynarodowa