piątek, 26 kwietnia, 2024
Praca na wysokościach – jakie warunki trzeba spełnić, by było bezpiecznie?

Prace na wysokościach należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych. Dlatego też muszą być one właściwie zabezpieczone, aby podczas pracy nikomu nie stała się krzywda. Zabezpieczenie to może zostać wykonane na wiele różnych sposobów, w tym z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej, środków ochrony zbiorowej, ale również poprzez zastosowanie odpowiednich procedur podczas wykonywania pracy.

Niebezpieczne prace na wysokościach

Prace na wysokościach przeprowadzane są niejednokrotnie na niezwykle dużym oddaleniu od podłoża, a upadek z niego nie pozostawia pracownikowi żadnej szansy na przeżycie. Przykładowe prace na wysokościach, to te – przy budowie lub rozbiórce budynków, podczas wykonywania izolacji termicznych na ścianach budynków, prace na dachach i kominach, wykonywane przy budowie i remontach mostów, kładek i estakad, ale również podczas usuwania nawisów śnieżno- lodowych oraz przy pielęgnacji i przycince drzew.

Wypadki najczęściej zachodzą z powodu błędu człowieka, usterki technicznej lub zaniedbania administracyjnego czy organizacyjnego. Należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć miejsce pracy tak, aby nawet w razie wystąpienia któregoś z tych błędów, nie doszło do tragedii, która może kosztować życie.

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej mogą być stosowane jako samodzielne zabezpieczenie lub jako dopełnienie zastosowanych wcześniej środków ochrony zbiorowej. Wachlarz różnorodnych zabezpieczeń jest niezwykle szeroki i pozwala na dobór odpowiedniego ich rodzaju – w zależności od warunków oraz wykonywanej pracy.

Jako środki ochrony indywidualnej podczas pracy na wysokości można zastosować:

  • pasy bezpieczeństwa i szelki bezpieczeństwa, skutecznie chronią przed upadkiem z wysokości lub niwelują jego negatywne skutki, dzięki połączeniu z linkami bezpieczeństwa mocowanymi do stałych elementów konstrukcji;
  • amortyzatory spadania również mocowane są do linek bezpieczeństwa zakotwiczonych w stałych elementach konstrukcji, działają poprzez łagodzenie sił, które podczas spadania działają na pracownika. Dzieje się tak poprzez rozrywanie wewnętrznej taśmy, która podczas upadku amortyzuje część siły ciążenia;
  • urządzenia samoblokujące mocowane są pomiędzy linką bezpieczeństwa a punktem mocowania do elementów stałych konstrukcji. Zapewniają swobodne poruszanie się pracownika na odległość 5 metrów. Mechanizm blokuje się jednak podczas spadania, czyli wtedy kiedy prędkość poruszania się pracownika przekroczy 1,5 m/s.

Tak więc w zależności jaki jest charakter pracy oraz potrzeba mobilności na wysokości, istnieje możliwość doboru odpowiedniego zabezpieczenia dla pracownika.

Środki ochrony zbiorowej

Środki ochrony zbiorowej powinny zostać zastosowane wszędzie tam, gdzie na poziomie 1 metra powyżej podłogi zaplanowane jest wykonywanie prac przez pracowników. Jako zabezpieczenia zbiorowe można wykorzystać balustrady, poręcze i siatki. Istnieje również możliwość zamontowania balustrady z krawężnikiem, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Nie zawsze jednak jest możliwe zastosowanie balustrad. Środki ochrony zbiorowej powinny być ściśle dopasowane do potrzeb sytuacji i warunków panujących w miejscu pracy. Środki te powinny być dobrane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym na wysokości. Oprócz balustrad można zastosować także rusztowania, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Prace wykonywane na wysokości powinny być również zabezpieczone w taki sposób, aby pracownik nie był zmuszony do wychylania się poza poręcz balustrady.

Procedury w pracy na wysokości

Zarówno środki ochrony indywidualnej, jak i zbiorowej są nieodzownym elementem podczas prac na wysokości. Jednak często zapomina się, że w wielu przypadkach wypadki spowodowane są nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, niezrozumieniem tych zasad lub błędami proceduralnymi. Tym czynnikom również można zapobiec, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadku w pracy. Podstawowymi działaniami, które mają na celu zminimalizowanie błędu ludzkiego, są:

  • nadzór kierownika lub brygadzisty nad czynnościami wykonywanymi na wysokości,
  • przeszkolenie w zakresie użytkowania środków zabezpieczających przed upadkiem,
  • instruktaż stanowiskowy.

Źródło: Glovex.com.pl – Odzież ochronna