piątek, 26 kwietnia, 2024
Konto maklerskie – czym kierować się przy wyborze?

Posiadanie konta maklerskiego to warunek konieczny do tego, by móc zacząć inwestować na rynkach kapitałowych. Czym jest zatem tego typu rachunek? Czym kierować się przy jego wyborze? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest konto maklerskie?

Konto maklerskie nazywane także rachunkiem maklerskim lub rachunkiem inwestycyjnym to rodzaj rodzaj konta prowadzonego przez brokera, które pozwala inwestować na rynkach kapitałowych. Umożliwia bowiem zakup, a także przechowywanie posiadanych instrumentów finansowych. W tym miejscu warto bowiem zaznaczyć, że konto maklerskie pozwala nie tylko handlować akcjami notowanymi na giełdzie, ale inwestować również w obligacje, czy fundusze inwestycyjne, których przykładem mogą być zyskujące na popularności ETF-y. Co więcej, posiadając rachunek inwestycyjny można także handlować na giełdzie walutowej, czy inwestować w kontrakty terminowe (futures lub forward). Konto maklerskie otwiera się u brokera, a podmiot ten pełni rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Obecnie rachunki tego typu zakładane są i prowadzone online, co powoduje, że inwestowanie na rynku kapitałowym jest wygodne i może odbywać się z dowolnego miejsca na ziemi.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze konta maklerskiego?

Chcąc otworzyć konto maklerskie warto mieć świadomość tego, że oferty poszczególnych brokerów znacznie się różnią, co wpływa na wiele kwestii. W związku z tym przy wyborze rachunku inwestycyjnego należy przeanalizować wiele aspektów, co pozwoli wybrać konto dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz przyjętej strategii inwestycyjnej. Na co zatem zwrócić uwagę? Przede wszystkim na możliwości inwestycyjne, ponieważ rachunek maklerski powinien umożliwiać inwestowanie w szerokie spectrum instrumentów finansowych notowanych na wielu światowych giełdach. Co jeszcze jest istotne? Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule opisującym tajniki inwestowania na giełdzie, jednak do najważniejszych kwestii należy zaliczyć m.in.:

  • wysokość opłat pobieranych przez brokera, które mogą być naliczane z różnych tytułów;
  • wiarygodność brokera, którą powinny potwierdzać odpowiednie certyfikaty;
  • poziom wsparcia technicznego oferowany przez brokera (m.in. na infolinii), co wpływa na komfort inwestowania;
  • jakość udostępnianej platformy inwestycyjnej oraz możliwość wyboru pomiędzy wersją standardową i pro.

Ryzyko związane z inwestowaniem

Decydując się na otwarcie konta maklerskiego i inwestowanie na rynkach kapitałowych należy zdawać sobie sprawę z ryzyka, które jest nieodzownym elementem tego typu inwestycji. To właśnie ono powoduje bowiem, że inwestor może nie tylko osiągnąć zysk, ale również ponieść stratę. W związku z tym bardzo ważne jest umiejętne ograniczanie ryzyka, co przekłada się na skuteczność inwestycji. Najważniejsze w tym kontekście jest poszerzanie posiadanej wiedzy, zdobywanie praktycznego doświadczenia i umiejętne zarządzenie posiadanym budżetem.

Podsumowując należy stwierdzić, że przy wyborze konta maklerskiego należy wziąć pod uwagę wiele różnych aspektów. Pozwoli to wybrać rachunek, który będzie odpowiadał indywidualnym potrzebom.