wtorek, 23 kwietnia, 2024
Spedycja multimodalna – wygodny transport do krajów WNP

Błyskawiczny rozwój handlu międzynarodowego oraz wymiany towarowej, jaki miał miejsce na przestrzeni ostatnich dekad sprawił, że uczestnicy wymiany handlowej uzmysłowili sobie potrzebę wykorzystywania wszystkich możliwych środków transportu. Jednak o zastosowaniu oraz rozwoju transportu multimodalnego przesądziło wykorzystanie kontenerów we wszystkich rodzajach transportu.

Zalety spedycji multimodalnej

Wykorzystanie kontenerów czyli zunifikowanych jednostek ładunkowych skutkuje ujednoliceniem sposobów warunków przewozu tak samochodami, jak koleją czy statkami. Spedycja multimodalna odpowiada zapotrzebowaniom rynku, pozwalając przewozić określony ładunek na większe odległości, a także szybciej, bezpieczniej i taniej. Jej największą zaletą jest oszczędność czasu, ponieważ dzięki niej możliwy jest szybki przewóz towarów z odległych od siebie miejsc, co zachodzi znacznie szybciej niż w przypadku transportu morskiego, jaki jeszcze do niedawna był powszechnie wykorzystywany w międzynarodowych, a także międzykontynentalnych przewozach.

Drugim atutem tego rodzaju spedycji są niższe koszty. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego przewozu oraz wykorzystania do jego realizacji różnych środków transportu spedytor może optymalizować trasy, co bezpośrednio przekłada się na cenę. Dzięki usłudze spedycyjnej możliwe jest tworzenie efektywnych łańcuchów transportowych, łączących różne gałęzie transportu w jeden system. 

Spedycja do krajów WNP

Spedycja multimodalna do krajów WNP to rozwiązanie, dzięki któremu wymiana handlowa pomiędzy poszczególnymi, oddalonymi od siebie państwami, może zachodzić efektywniej. Jednakże jakość infrastruktury transportowej różni się w poszczególnych państwach WNP, dlatego możliwość wykorzystania różnych środków transportu do przewiezienia ładunku z jednego państwa leżącego o wiele kilometrów od drugiego jest niezwykle istotna.

W krajach tych dobrze rozwinięta jest infrastruktura kolejowa, natomiast drogi pozostawiają jeszcze wiele do życzenia, dlatego transport z wykorzystaniem dwóch środków transportowych, czyli samochodów oraz pociągu jest o wiele korzystniejszy. Ponadto należy brać pod uwagę ładowność pociągu, która jest dużo większa. Ładowność jednego tira to maksymalnie 20 ton, podczas gdy na jeden wagon towarowy można załadować ponad trzykrotnie większy ciężar, gdyż ładowność takiego wagonu wynosi nawet 68 ton. Jeśli dodać do tego cenę, jaka obowiązuje w transporcie drogowym i zależy przede wszystkim od cen paliwa, a także od wagi przewożonego towaru, w porównaniu z ceną przewozu kolejowego rachunek wypada zdecydowanie z korzyścią dla kolei.

Firma spedycyjna zajmuje się kompleksową organizacją procesu transportowego. Z poszczególnych lokalizacji towary są odbierane i przewożone ciężarówkami na stację kolejową, gdzie ładuje się je bezpośrednio do wagonów towarowych, albo umieszcza w kontenerach. Dalej towary podróżują już koleją, co wiąże się z dodatkowymi zaletami, do których zalicza się bezpieczeństwo takiego przewozu, a także jego niezawodność, gdyż kolej nie jest w tak dużym stopniu uzależniona od warunków pogodowych, jak transport drogowy. Tym sposobem realizowane są wysyłki do takich krajów, jak Białoruś, Rosja, Ukraina, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Mongolia, Kirgizja oraz Azerbejdżan czy Gruzja.

Usługa door to door

W przypadku transportu multimodalnego usługa door to door jest szczególnie korzystna, zwłaszcza jeśli wykorzystuje się kontenery do przewozu towarów. Zunifikowanie jednostki transportowej w tym wypadku umożliwia sprawny przeładunek na przykład z samochodu ciężarowego na wagon kolejowy, zapewniając zarazem bezpieczeństwo przewożonym towarom. Jednocześnie powierzenie organizacji przewozu ładunków jednemu specjaliście – firmie spedycyjnej pozwala każdorazowo na stworzenie oferty dostosowanej do potrzeb konkretnego klienta i specyfiki przewożonego towaru. Dzięki temu towar odebrany od nadawcy bez przeszkód trafia do odbiorcy w najkrótszym możliwym czasie.

Jeśli chodzi o tę usługę, realizowaną w krajach WNP profesjonalny, znający tamtejsze warunki spedytor jest w stanie dostarczyć przesyłkę do odbiorcy w najszybszy i najbezpieczniejszy sposób, zaś pomaga mu w tym praktyka oraz znajomość rynku.

Źródło: Spedycja międzynarodowa, usługi spedycyjne – Symlog Warszawa