wtorek, 18 czerwca, 2024
Hybrydowe rozwiązania OZE w Twoim domu

Jedną z metod na stworzenie efektywnego systemu wykorzystującego odnawialne źródła energii jest instalacja hybrydowa. Działanie takich systemów stało się obecnie przedmiotem badań naukowych i wzbudza zainteresowanie Ministerstwa Energii.

OZE – zalety energii, której źródłem jest sama natura

Odnawialne źródła energii to naturalne zasoby, które nie ulegają wyczerpaniu w przeciwieństwie do tradycyjnych, kopalnych surowców. Do podstawowych elementów tworzących zbiór OZE zaliczamy promienie słoneczne, wiatr, deszcz, pływy, fale itp. Ponadto do OZE zaliczamy również energię, pochodzącą z wnętrza Ziemi (energia geotermalna), energię uzyskiwaną z biomasy oraz z biogazu wysypiskowego. Energia odnawialna dostarcza mocy i zasila cztery ważne obszary. Służy m.in. do:

  • wytwarzania taniej i bezpiecznej dla ekosystemu energii elektrycznej,
  • ogrzewania / chłodzenia pomieszczeń oraz parku maszynowego powietrzem i wodą,
  • transportu,
  • innych usług energetycznych.

OZE znacząco różnią się od tradycyjnych zasobów energetycznych – nie wpływają na degradację środowiska naturalnego oraz są bardziej ekonomiczne, niż ropa naftowa czy gaz ziemny. Elektryfikacja z wykorzystaniem energii odnawialnej jest bardziej wydajna, a zatem prowadzi do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną, ponieważ większość odnawialnych źródeł energii nie ma cyklu parowego z dużymi stratami (elektrownie węglowe generują straty rzędu od 40 do 65%).

Umiejscowienie hybrydowych instalacji w polskim ustawodawstwie prawnym

W treści art. 2 pkt 11a ustawy o OZE znajdziemy informację, że hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii stanowi zespół co najmniej dwóch instalacji OZE, wykorzystujących jedynie odnawialne źródła energii, które różnią się charakterystyką swojej dyspozycyjności, w kwestii wytwarzanej energii i wspólnie tworzą spójny funkcjonalnie i obszarowo system. Zespół takich instalacji może być również wspomagany poprzez magazynowanie energii, jej odsprzedaż, a następnie uzyskanie zwrotu nadwyżek energetycznych w okresie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dlaczego warto posiadać hybrydowe rozwiązania OZE w swoim domu?

W obecnych czasach pobór energii elektrycznej ulega zasadniczemu wzrostowi. Po pierwsze, w gospodarstwach domowych wykorzystuje się coraz więcej prądu, przez co wzrastają koszty utrzymania danej nieruchomości. Oszczędzanie energii jest bardzo trudne szczególnie, gdy posiadamy dużą kubaturę domu i nie możemy pozwolić sobie na redukcję zużycia prądu elektrycznego. Kolejną kwestią jest ogrzewanie pomieszczeń i wody. Możemy do tego celu wykorzystać energię elektryczną z sieci, ale również generuje to ogromne koszty. Budowa pieców i ogrzewanie domu surowcami typu drewno lub węgiel zanieczyszcza środowisko, będąc bezpośrednią przyczyną smogu zarówno na wsiach, jak i miastach.

Dlatego też, tak wiele osób decyduje się na posiadanie hybrydowej instalacji OZE, która zapewnia nie tylko czystą energię elektryczną, pozyskiwaną z instalacji fotowoltaicznej, lecz również ciepłą wodę użytkową i do ogrzewania obiektów poprzez wykorzystanie pomp ciepła. Warto wspomnieć, iż fotowoltaika jest w stanie wyprodukować więcej energii, niż wynika z konsumpcji obiektu. W wyniku tego nadwyżki prądu można odsprzedać publicznym dostawcom, a następnie odkupić w okresach obniżonej ekspozycji słońca.

System fotowoltaiczny warto połączyć z pompą ciepła, ponieważ pochłania ona dużo energii elektrycznej. Dzięki systemowi oddawania prądu do sieci energetycznej i możliwości jej „odebrania” w okresach mniejszego nasłonecznienia, system ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej może funkcjonować bezkosztowo także jesienią i zimą.

Warto dodać, że na budowę paneli PV i pomp ciepła można otrzymać dofinansowanie bądź też kredyt, które zasadniczo obniżą koszt budowy lub modernizacji systemów związanych z produkcją energii elektrycznej, c.w.u. i ogrzewania. Ta cecha sprawia, że na takie instalacje decyduje się coraz więcej obiektów zarówno mieszkaniowych jak i użyteczności publicznej, komercyjnych i produkcyjnych.

XXI wiek jest czasem, gdy instalacje hybrydowe, angażujące panele fotowoltaiczne i pompy ciepła zaczynają szturmem wchodzić na polski rynek. Zdaniem naukowców za około 10 lat rozwiązanie takie będzie obowiązującą normą, która pozwoli nam bardziej uniezależnić się od surowców kopalnych, zadbać o środowisko naturalne i czystość otaczającego nas powietrza.

Źródło: http://inverter.com.pl/