wtorek, 18 czerwca, 2024
Transport zwłok w kraju i za granicą

Pogrzeb bliskiej osoby nie zawsze odbywa się w miejscowości, w której zmarła, często zatem zachodzi konieczność przewiezienia zwłok do innego miasta, a nawet sprowadzenia ich z zagranicy.

Transport zwłok obwarowany jest szeregiem przepisów, nad których spełnieniem czuwa powiatowy, państwowy albo graniczny inspektor sanitarny. Aspekty prawne, dotyczące transportu zwłok z zagranicy zostały określone w prawie polskim oraz w regulacjach prawa międzynarodowego. Koszty sprowadzenia zwłok do Polski, jak też obowiązek przygotowania odpowiedniej dokumentacji znajdują się w gestii osoby, która podjęła decyzję o sprowadzeniu ciała. Może ona wnioskować zatem o przewóz zwłok, może uczynić to również zakład pogrzebowy, jaki zostanie upoważniony przez rodzinę zmarłego.

Konieczne dokumenty przy transporcie zwłok

Celem sprowadzenia zwłok z zagranicy konieczne jest uzyskanie pozwolenia starosty, jaki jest właściwy z uwagi na miejsce pochówku, wymagane jest również uzyskanie zaświadczenia konsula polskiego, które zostanie wydane dopiero po przedstawieniu pozwolenia, stwierdzającego, iż zwłoki mogą zostać do Polski sprowadzone. Natomiast w przypadku transportu zwłok poza granice Polski pozwolenie można uzyskać po przedłożeniu dokumentów, otrzymanych od właściwych władz danego państwa oraz państw, przez które będą one przewożone, jakie stwierdzają brak przeszkód do wwiezienia oraz do pochowania zwłok na terytorium danego państwa.

Kolejnymi dokumentami, jakie trzeba bezwzględnie przedstawić jest akt zgonu oraz zaświadczenie medyczne, stwierdzające, iż zgon nie miał związku z chorobą zakaźną.

Ponadto zwłoki mogą być przewożone jedynie samolotem lub koleją, a w przypadku transportu drogowego jest to dopuszczalne wyłącznie z wykorzystaniem do tego celu trwale oznakowanego pojazdu, który jest specjalnie przystosowany do transportowania zwłok.

Zakład pogrzebowy a profesjonalny transport zwłok

Wiele niezbędnych do załatwienia formalności, a także konieczność uzyskania licznych dokumentów sprawia, że transportem zwłok zazwyczaj zajmuje się profesjonalny zakład pogrzebowy. Szczególnie w przypadku międzynarodowego transportu zwłok, który stanowi trudne, a zarazem żmudne zadanie, pomoc zakładu pogrzebowego jest trudna do przecenienia, ponieważ potrzebna jest również właściwa i sprawna logistyka, jaką jedynie profesjonalista jest w stanie zapewnić.

Warto mieć również na uwadze, iż nie każdy zakład pogrzebowy dysponuje odpowiednimi kompetencjami do realizacji tej usługi, zatem trzeba wybrać taki, który ma wymagane doświadczenie w transporcie zwłok z zagranicy. Profesjonalne zakłady pogrzebowe posiadają szeroką i wyczerpującą wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego, a także dysponują kontaktami na funeralnym rynku, zajmują się wszelkimi tłumaczeniami, pozwoleniami oraz odprawą graniczną, jak też innymi procedurami, jakie muszą być spełnione podczas sprowadzania zmarłej osoby do Polski. Zakład pogrzebowy winien jednak wcześniej otrzymać od rodziny lub bliskich zmarłego wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy czy też wniosek o sprowadzenie prochów, a także o dokonanie odprawy sanitarnej oraz upoważnienie do załatwienia wszystkich formalności, jakie wiążą się z wysyłką ciała.

Transport zwłok odbywa się zazwyczaj drogą lądową, zaś zakład pogrzebowy dysponuje odpowiednim autokarawanem, oznakowanym i spełniającym niezbędne wymogi sanitarne. W jego dyspozycji znajdują się także specjalne trumny do przewożenia zwłok, które muszą być  odpowiedniej grubości, a także wykonane w specjalny sposób.

Dzięki skorzystaniu z pomocy sprawdzonego domu pogrzebowego cała procedura, dotycząca sprowadzenia zwłok z zagranicy jest znacznie krótsza, zaś pozostawieni w żalu bliscy mogą przeżywać żałobę bez potrzeby żmudnego załatwiania formalności.

Źródło: Usługi pogrzebowe Elizjum