wtorek, 23 kwietnia, 2024
Zwiększ swoje szanse na rynku pracy – zrób kurs spawacza!

Spawacz – zawód, na który ciągle wzrasta zapotrzebowanie w Polsce i w Europie Spawacze są poszukiwano i na rynku pracy w Polsce i Europie, gdyż jest to zawód wymagający fachowej wiedzy i profesjonalnych umiejętności popartych odpowiednimi kursami i egzaminami państwowymi. Osoby, które uzyskają takie uprawnienia, nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy, stałej lub dodatkowej.

Wymagania stawiane osobom chcącym przystąpić do realizacji kursu spawacza, a następnie egzaminu państwowego nie są wygórowane. Wystarczy mieć ukończone 18 lat, szkołę podstawową i uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza. Rynek pracy w sektorze budowlanym ciągle się rozrasta, a wraz z nim zapotrzebowanie na spawaczy.

Kursy spawacza – czego należy się spodziewać?

Kursy spawacza są stosunkowo krótkie, gdyż – zależnie od intensywności harmonogramu – trwają one zwykle od 2 do 4 tygodni. Składają się z części teoretycznej i praktycznej. Po skończeniu programu  kandydat przystępuje również do egzaminu praktycznego i teoretycznego. Kiedy egzamin zostanie zdany z wynikiem pozytywnym, kursantowi przyznaje się książeczkę spawacza lub wpis do już posiadanej książeczki o dodatkowych kwalifikacjach. Zwykle kwalifikacje te są sygnowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (certyfikat spawacza wg normy europejskiej EN 287-1) lub świadectwo spawacza potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie (świadectwo UDT TÜV lub DNV oraz na życzenie ASME IX lub AWS D1.1, razem z pozycją 6GR).

Wymienione kwalifikacje należą do najczęściej zdobywanych przez kandydatów na spawaczy w Polsce. Kwalifikacje takie zdobywa się relatywnie szybko, bowiem wystarczy miesiąc nauki i zdanie egzaminów, aby móc podjąć pracę w zawodzie spawacza. To dobra propozycja dla osób, które szukają szybkiej ścieżki przekwalifikowania się lub zamierzają poszerzyć wachlarz już wykonywanych usług w sektorze prac budowlanych.

Na kursach spawania prowadzona jest edukacja w zakresie następujących metod spawalniczych: spawanie ręczne elektrodą otuloną (MMA), spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego (MIG), spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG), spawanie drutami proszkowymi (FCAW), spawanie drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym, spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG), spawanie gazowe.

Oprócz tego wiele ośrodków szkoleniowych proponuje również kursy certyfikowane egzaminami w zakresie ręcznego przecinacza tlenowego lub plazmowego, spawania ze specjalizacją dla monterów urządzeń i instalacji gazowych, blach cienkich i rur w wykopie. Wachlarz kursów i szkoleń, po których uzyskać można respektowane w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie uprawnienia, ciągle się poszerza, dając dodatkowe możliwości zarobkowania polskim spawaczom.

W szczególności uprawnienia spawalnicze przeznaczone do pracy w przemyśle samochodowym, w tym w sektorze usług remontowych samochodów i innych pojazdów, cieszą się w Polsce ogromnym zainteresowaniem i kandydatów na spawaczy i pracodawców. Na kursie spodziewać się wręcz można ofert pracy, bowiem do ośrodków szkoleniowych zwracają się sami pracodawcy, oferując różne formy zatrudnienia absolwentom, którzy uzyskają pozytywne wyniki egzaminów sygnowanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach lub Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie.

Kurs spawacza – szybkie zatrudnienie

Podstawową zaletą ukończenia kursów zawodowych uprawniających do wykonywania pracy spawacza jest szybkie uzyskiwanie kwalifikacji. Już po miesiącu można podjąć pracę, stopniowo uzupełniając kolejne kwalifikacje zawodowe. Zatem dla osób poszukujących nowych kwalifikacji, które szybko przyniosą efekty w postaci zatrudnienia, jest to naprawdę obiecująca propozycja.