środa, 3 lipca, 2024
Jaką sprężarkę wybrać, jeśli zależy Ci na oszczędnościach?

Zakup sprężarki powietrza należy do poważnych wydatków w zakładzie przemysłowym. Warto jednak pamiętać, że środki na to przeznaczone zazwyczaj stanowią niecałą jedną trzecią kosztów ponoszonych podczas całego cyklu życia tego urządzenia. Dlatego w celu dokonania późniejszych oszczędności na etapie jego wyboru warto przede wszystkim skupić się na kosztach eksploatacji

Zużycie energii elektrycznej

Nawet 70% wszystkich wydatków związanych z zakupem i użytkowaniem kompresora powietrza może stanowić energia elektryczna. Dlatego szczególnie istotne jest określenie efektywności energetycznej danego modelu. Najczęściej zwraca się uwagę na wydajność sprężarki. Warto tutaj zaznaczyć, że producenci prześcigają się w próbach uzyskania największego możliwego przepływu dla danej klasy silnika. W praktyce okazuje się on jednak zbyt duży, a instalacja sprężarkowa – przewymiarowana. Ponadto przepływ ten nie odnosi się w żaden sposób do efektywności energetycznej.

Moc specyficzna

W celu uzyskania możliwie miarodajnych danych wydajność sprężarki powietrza powinna być porównana z pobieraną przezeń energią. W tym celu niezbędne jest określenie mocy specyficznej, wyrażanej w kilowatach na metr sześcienny na minutę. Jest to wskaźnik odzwierciedlający zdolność do utrzymania wysokiej efektywności procesu produkcji, jaką posiada dany system. Pozwala to ocenić efektywność urządzenia, a w połączeniu z kosztem zakupu danego modelu – także opłacalność jego zakupu. Dokonując tych obliczeń, trzeba wziąć także pod uwagę, że dana moc specyficzna odnosi się do pracy sprężarki z jej maksymalną wydajnością, w praktyce rzadko wykorzystywaną.

W celu określenia mocy specyficznej już istniejącej instalacji – co pozwoli dobrze określić potrzeby zakładu w zakresie wyboru nowego modelu kompresora – można zlecić profesjonalny audyt, mający na celu przeprowadzenie pomiarów zużycia sprężonego powietrza. Jest to doskonałe rozwiązanie również wtedy, gdy obecnie wykorzystywany kompresor powietrza planuje się zastąpić sprzętem o takich samych parametrach, stanowi bowiem okazję do dokładnego zbadania całego systemu i określenia obszarów potencjalnych poprawek.

Inteligentne sterowniki

Przy wyborze konkretnego modelu kompresora powietrza warto zwrócić także uwagę na możliwość zastosowania sterowników pozwalających na znaczną oszczędność energii elektrycznej. Dotyczy to sytuacji, gdy pracuje się minimum z dwoma urządzeniami tego typu.
Zmniejszenie zużycia energii następuje na wskutek:

  • utrzymywania wąskiego zakresu ciśnienia poprzez monitorowanie go przez przetwornik, a następnie przesyłaniu informacji o konieczności załączenia lub wyłączenia kompresora w oparciu o zmianę ciśnienia systemowego;
  • dobór najlepszej kombinacji urządzeń, co jest szczególnie efektywne w przypadku współwystępowania sprężarek stało- i zmiennoobrotowych. Powoduje to minimalizację ich pracy pod obciążeniem częściowym, jak również na jałowym biegu – sprężarki pracują tylko wtedy, gdy jest to faktycznie potrzebne.

Wynika z tego, że najlepszy moment, w którym można planować oszczędności związane z użytkowaniem sprężarki powietrza ma miejsce jeszcze przed jej zakupem, na etapie wyboru konkretnego modelu. Jednak również w przypadku istniejącej instalacji można zmniejszyć koszty użytkowania, stosując inteligentne sterowniki elektroniczne.

Oszczędności te wiążą się przede wszystkim z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej. Z tego powodu połączenie omówionych metod przyniesie najlepsze rezultaty.