piątek, 26 kwietnia, 2024
Uchybienia techniczne u developera? Skorzystaj z pomocy speca.

Każdy Kupujący z niecierpliwością czeka na dzień wydania wymarzonego lokalu. Chęć szybkiego wprowadzenia się do własnego lokum nie powinna przysłonić nam konieczności dokładnego sprawdzenia jakości wykonania, a ona przecież wpływa na komfort zamieszkiwania. W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień z deweloperem, odbiór lokalu powinien odbyć się w obecności kupującego (zgodnie z art. 27 Ustawy deweloperskiej) i najlepiej specjalisty zajmującego się odbiorami mieszkań i domów zawodowo.

Odbiór techniczny lokalu to konieczność

Do wizyty w nowym lokalu należy się przygotować – oczywiście możesz próbować zrobić to sam – należy wziąć ze sobą co najmniej poziomicę, taśmę mierniczą i latarkę i oczywiście notes, w którym spiszemy zidentyfikowane wady. Bez podstawowych narzędzi nie będziemy mogli np. stwierdzić czy ściany są proste (zachowują pion), czy w pokojach są zachowane kąty proste oraz czy wykazana na planie powierzchnia pomieszczeń w lokalu odpowiada rzeczywistości. Oświetlenie ścian od dołu ułatwia wychwycenie wad w powierzchni tynku – rysy, wybrzuszenia, uszkodzenia dopiero po oświetleniu stają się łatwo zauważalne.

Ale…najlepiej od razu poszukaj technika budowlanego, który zajmuje się zawodowo profesjonalnymi odbiorami mieszkań i odbiorami domów od developera. W takim wypadku masz gwarancję, że odbiór lokalu będzie rzetelny, profesjonalny i pomoże wyłapać wszelkie uchybienia.

W trakcie odbioru kupujący razem ze specjalistą powinien bardzo dokładnie obejrzeć lokal, łącznie z balkonem, oknami (ramami i szybami – często ulegają uszkodzeniu w trakcie montażu), miejscem parkingowym. Nie należy się spieszyć – to jest ten moment, w którym wszystkie zastrzeżenia możemy zgłosić do protokołu odbioru lokalu. Od chwili zgłoszenia deweloper ma ustawowo 14 dni na zbadanie zgłoszonych zastrzeżeń i udzielenie odpowiedzi albo ich usunięcie. Zastrzeżenia uznane za zasadne powinien usunąć (naprawić) w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu. Oczywiście po usunięciu usterek, musi nastąpić ponowny odbiór lokalu – sprawdzamy, czy wszystko zostało poprawione zgodnie z naszymi wskazaniami. Zdarza się czasem, że deweloper nie jest w stanie usunąć jakiejś wady np. skorygować kąta nachylenia sufitu względem ścian – wtedy zazwyczaj jest miejsce na negocjację upustu kwotowego od ceny mieszkania i sprawa kończy się podpisaniem ugody przed ostatecznym odbiorem lokalu. W przypadku wad o bardzo dużym znaczeniu, których nie można usunąć, klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

Developerzy potrafią kombinować

Jeśli nasz deweloper nie chce uznać wad, a są one ewidentne (np. poparte stwierdzonym odchyleniem od obowiązujących norm budowlanych) – sprawę będziemy musieli skierować na drogę sądową.

Inaczej będzie wyglądało postępowanie klienta jeśli wady zostaną ujawnione już po odbiorze lokalu. W sytuacji gdy już się wprowadziliśmy, albo prowadzimy prace wykończeniowe i wtedy dopiero stwierdzimy wady – korzystamy z innego typu uprawnień konsumenckich.

W takim przypadku powinniśmy dochodzić ich usunięcia przez dewelopera w drodze rękojmi zgodnie z art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z przepisami deweloper ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość i użyteczność mieszkania. Rękojmia taka przysługuje z mocy prawa i żadne zapisy w umowie nie mogą jej wyłączyć ani ograniczyć. W przypadku wady budynku lub mieszkania okres rękojmi obejmuje 5 lat od oddania do użytkowania.

Bardzo ważne jest niezwłoczne, pisemne poinformowanie dewelopera o stwierdzonych wadach – tracimy uprawnienia z tytułu rękojmi jeśli nie zawiadomimy dewelopera o usterkach w ciągu miesiąca od ich stwierdzenia, a niektórych przypadkach nawet w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności moglibyśmy ją wykryć. Termin jest tu jasno określony więc musimy np. wysłać list polecony zachowując dowód nadania, lub złożyć pismo w siedzibie dewelopera żądając potwierdzenia złożenia na kopii pisma. Musimy mieć dowód, że termin został dotrzymany pod rygorem utraty prawa do rękojmi.

Related Article

No Related Article