wtorek, 2 lipca, 2024
Czym jest elektryfikacja grzejnika?

W obliczu zbliżającej się katastrofy klimatycznej, powodowanej między innymi stosowaniem starych źródeł energii, takich jak węgiel, instytucje europejskie i światowe zajmujące się bezpieczeństwem grzewczym pragną postawić na czystą energię, która płynąć ma z prądu. Jest to część programu inwestycyjnego m.in. Unii Europejskiej nazwanego „Zielony Ład”, który skupia się w dużej mierze na renowacji starych instalacji grzewczych pod kątem stawiania na te „nowsze”, czyli elektryczne. Czym jest elektryfikacja grzejnika? Jest to w znacznym skrócie zamontowanie systemu energetycznego opartego na sile prądu, który jest nie tylko czystszy, ale też opłacalny (w przeciwieństwie do wodoru testowanego pod tym kątem, lecz zbyt wymagającego inwestycyjnie).

Węgiel grzewczy w starym budownictwie

Większość elementów architektury starego budownictwa opiera się na ogrzewaniu za pomocą węgla, będącego standardem poprzedniej ery ciepłownictwa. Ponieważ budynki przeznaczone do mieszkania w Europie (i nie tylko) to w większości przypadków właśnie budynki stare z przestarzałymi instalacjami, to rodzi się gigantyczny problem oraz pytanie, jak osiągnąć neutralność klimatyczną takiego krajobrazu. Odpowiedzią jest rozległy plan remontowy budynków, których ogrzewanie stymuluje produkcję nadmiernej ilości dwutlenku węgla. Oprócz aspektu klimatycznego, który może nie przekonywać każdego obywatela, warto nadmienić, że np. w Polsce tani węgiel (tak samo kamienny, jak i brunatny) po prostu się wyczerpuje, a wydobycie tego zalegającego w głębszych warstwach ziemi nie będzie opłacalne. Polska będzie musiała się też zmierzyć z karami finansowymi związanymi z opóźnianiem decyzji o elektryfikacji.

Polska afirmacja węgla

Ciekawym jest fakt, że polski mix energetyczny składa się w większości właśnie z węgla. Pomimo że w innych miejscach w Europie standardem wydaje się być wymiana grzejnika węglowego na ten elektryczny, to w kraju nad Wisłą jeden piec węglowy wymieniany jest na drugi. Mit węgla wzmacniany jest też przez uwarunkowania historyczne, które związały historię i kulturę Polski właśnie z górnictwem i jego dawnym mocarstwowym statusem.

Pompy ciepła

Elektryfikacja ogrzewania miałaby być oparta m.in. na technologii pompy ciepła, która dobrze spełnia swoją rolę w obecnych warunkach pogodowych. Jej rolą ma być dogrzewanie, a nie ogrzewanie per se. Pompy ciepła posiadają jedną z cech, która czyni je bardzo wydajnymi: są w stanie wytworzyć około 4 kWh energii grzewczej z jednej kWh energii prądu elektrycznego. Do tego pobierają swoją energię z otoczenia, wykorzystują więc energię odnawialną. Jednym ze sprawdzonych pomysłów zielonej energii opartej na pompach jest instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Pompa cieplna będzie mogła wykorzystać „zebraną” przez panele energię do ogrzania budynku. Takie rozwiązanie wymaga początkowej inwestycji, ale po latach gospodarstwo domowe będzie mogło stać się niezależnym producentem energii.

Podsumowanie

  • W wyniku zagrożenia dla klimatu wiele instytucji decyduje się na renowację budynków pod kątem instalacji urządzeń wykorzystujących energię elektryczną
  • Elektryfikacja stanowi tzw. zieloną energię, która ograniczy produkcję dwutlenku węgla
  • Pompy ciepła to rozwiązanie wykorzystujące siłę źródeł odnawialnych