środa, 19 czerwca, 2024
Kiedy należy sięgnąć po tester ciągłości przewodów?

Tester ciągłości przewodów (zwany przejściomierzem) jak sama nazwa wskazuje, służy do oceny ciągłości przewodów, co bardzo ważne niebędących pod napięciem. Dzięki urządzeniu możemy wykryć między innymi stany takie jak przerwanie ciągłości kabla, ewentualne zwarcia czy posłużyć się nim w celu identyfikacji konkretnego przewodu w wiązce.

Tester ciągłości przewodów – zasada działania

Zasada działania testera ciągłości przewodów jest bardzo prosta. Urządzenie posiada dwie końcówki. Każdą z nich podłączamy do jednego z końców badanego przewodu. W momencie, kiedy jego ciągłość jest zachowana, dochodzi do zamknięcia obwodu elektrycznego i odpowiedniej sygnalizacji ze strony urządzenia. Większość modeli w tym celu wyposażona jej w dwie alternatywne drogi powiadamiana użytkownika. Jedną z nich stanowi sygnał świetlny z diody LED, drugą natomiast głośny sygnał dźwiękowy.

Testery ciągłości przewodów – dwa tryby działania

Współcześnie oferowane na rynku urządzenie posiadają dwa tryby działania. W znacznym stopniu ułatwia to korzystanie z nich oraz rozszerza zastosowanie.

  • Tryb zdalnej ciągłości przewodów – urządzenie wyposażone jest w dwie końcówki. Jedna jest bezpośrednia połączona z urządzeniem, druga natomiast zakończona nadajnikiem. Tryb ten niweluje konieczność posiadania długich kabli, ciągłego przemieszczania się pomiędzy pomieszczeniami i w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia prace. Podstawowym zastosowaniem tego trybu jest ocena ciągłości przewodów w obrębie instalacji elektrycznej oraz identyfikacja poszczególnych przewodów w wiązce elektrycznej.
  • Tryb miejscowej ciągłości przewodów – obie końcówki urządzenia są z nim bezpośrednio połączone. Tryb ten może posłużyć między innymi do szybkiej oceny ciągłości żarówek czy też bezpieczników.

Tester ciągłości przewodów – potencjalne zastosowania

Gama zastosowań testera ciągłości przewodów jest ogromna. Urządzenie będzie bardzo przydatne, zarówno dla elektryków, osób zajmujących się budownictwem, jak i domowych majsterkowiczów. Spośród potencjalnych zastosować można wymienić:

  • Identyfikacja konkretnego przewodu z wiązki – ma to ogromne znaczenie w przypadku instalacji, w których nie dochowano odpowiedniej staranności w oznaczeniu poszczególnych przewodów. Błędne bowiem podłączenie, może skutkować uszkodzeniami lub nawet zniszczeniem podłączonych urządzeń.
  • Ocena ciągłości przewodów w instalacji elektrycznej – tester ciągłości zaoszczędzi nam w tym przypadku mnóstwo pracy. Dzięki jego użyciu nie ma potrzeby prowadzenia żadnych działań ingerujących w naszą instalację (odkuwanie kabli, ich wyciąganie). Na drodze testowania przewodów na poziomie kilku kolejnych punktów (gniazdko, puszka, skrzynka zbiorcza) jesteśmy w stanie z dużą dokładnością określić miejsce uszkodzenia.
  • Szybka ocena ciągłości żarówek – proste, ale bardzo użyteczne zastosowanie. Pozwala nam ono szybko i sprawnie sprawdzić stan naszych żarówek i określić ich ewentualną dalszą użyteczność.
  • Szybka ocena bezpieczników – zastosowanie podobne jak wyżej.
  • Szybka ocena innych elementów układów elektrycznych i elektronicznych – między innymi niskoomowych rezystorów mocy, przerywaczy, diod czy przekaźników.

Tester ciągłości przewodów – warunki bezpiecznego użytkowania

Prąd i niewłaściwe obchodzenie się z nim może stanowić zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. W przypadku stosowania testerów ciągłości przewodów należy zwrócić uwagę na kilka elementów BHP.

  • Przed użyciem urządzenia trzeba zawsze upewnić się o tym, iż instalacja elektryczna jest wyłączona.
  • Przed użyciem urządzenia trzeba sprawdzić jego sprawność.
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z profesjonalnym elektrykiem.

Inspirowane: pollin.pl – przełącznik faz