wtorek, 23 kwietnia, 2024
Czym jest izolacja pozioma?

Decydując się na budowę lub zakup domu, warto zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia przeciwwilgociowe fundamentów. Odpowiednia izolacja zapobiega przenikaniu wilgoci z gruntu i pojawianiu się wykwitów pleśni oraz grzybów. Długotrwałe przebywanie w zawilgoconych pomieszczeniach może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, dlatego tego zagadnienia nie wolno lekceważyć.

Izolacja pozioma a pionowa

Najważniejszym elementem konstrukcyjnym każdego budynku są fundamenty. To one odbierają wszelkie obciążenia i przenoszą je na grunt. Jednym z czynników negatywnie wpływających na trwałość fundamentów jest wilgoć znajdująca się w ziemi. Aby nie dopuścić do przenikania wilgoci do wnętrza konstrukcji, trzeba zastosować odpowiednie zabezpieczenia przeciwwilgociowe nazywane izolacją pionową i poziomą. Zadaniem tej pierwszej jest odseparowanie ścian fundamentów od gruntu. Izolacja pozioma układana jest między ławami fundamentowymi, a ścianami w celu ochrony ścian przed kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu.

Materiały wykorzystywane do wykonania izolacji poziomej

Do wykonania izolacji poziomej używa się różnych materiałów. Najczęściej stosowana jest papa samoprzylepna bądź termozgrzewalna. To elastyczny materiał, który wyróżnia się znakomitą trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Do wykonania warstwy hydroizolacyjnej stosuje się także folię budowlaną o odpowiedniej grubości oraz różnego rodzaju masy bitumiczne. Lepiki, masy asfaltowe bądź lepiszcza z dodatkiem żywic, kauczuku lub polimerów po naniesieniu na wierzch fundamentu tworzą elastyczną i szczelną powłokę, która skutecznie zapobiega podciąganiu wody z gruntu.

Renowacja zawilgoconych ścian

W większości nowobudowanych domów wykonuje się izolację poziomą i pionową. Co jednak mają zrobić właściciele nieruchomości, w których takie zabezpieczenie nie zostało wykonane lub po latach użytkowania przestało skutecznie chronić przed wilgocią? W takiej sytuacji przeprowadza się odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowej w sposób mechaniczny, bądź metodą iniekcji. Metoda mechaniczna polega na podcinaniu murów i umieszczaniu w nacięciach materiału izolacyjnego, który fizycznie odseparuje konstrukcję od wilgoci. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się iniekcja grawitacyjna lub ciśnieniowa. Istota tego zabiegu polega na wykonaniu otworów w murze i wprowadzeniu w nie specjalnie przygotowanej substancji, która wiąże wilgoć znajdującą się w fundamentach, tworząc jednocześnie barierę uniemożliwiającą jej dalsze przenikanie w górę.

Podsumowanie

Prawidłowo wykonana hydroizolacja fundamentów w istotny sposób wpływa na trwałość budynku i komfort jego użytkowania. Dostęp do nowoczesnych materiałów pozwala stworzyć barierę chroniącą przed wodą już na etapie budowy, bądź odtworzyć uszkodzoną izolację przeciwwilgociową w istniejącej konstrukcji.