środa, 19 czerwca, 2024
Outsourcing usług księgowych dla firm produkcyjnych i jego zalety

Obecnie pojęcie outsourcingu jest bardzo dobrze znane większości przedsiębiorców. Najprościej mówiąc polega on na powierzeniu określonych zadań do realizacji specjalistom z firmy zewnętrznej, czyli przekazaniu do realizacji pewnego zadania innej firmie. Najpopularniejsze z nich to outsourcing księgowy oraz kadrowo-płacowy.

Kiedy prowadzimy mało skomplikowaną firmę handlowo-usługową to zadania księgowości należą do standardowych. Sami możemy podjąć decyzję czy powierzymy zadania księgowe oraz kadrowe firmie zewnętrznej czy może wolimy poświęcić więcej czasu i zrobić to samodzielnie. Takie rozwiązanie może okazać się dobre jeżeli jesteśmy właścicielami niewielkiej, na przykład jednoosobowej firmy. Sytuacja przedstawia się zdecydowanie trudniej w firmach produkcyjnych, w których prowadzenie księgowości należy do dosyć skomplikowanych.

Trudności w księgowości firm produkcyjnych

Do największych trudności w prowadzeniu kwestii księgowych w firmach produkcyjnych należą:

 • obliczanie kosztów produkcji,
 • wycena kosztów materiałów do produkcji,
 • kalkulacja kosztów wytworzenia produktów,
 • wycena produkcji w toku.

Zalety outsourcingu

Prowadzenie księgowości w firmach produkcyjnych należy do dosyć skomplikowanych. Zadanie to najlepiej jest powierzyć profesjonalistom z tego zakresu. O wiele lepszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z usług profesjonalnej firmy outsourcingowej świadczącej swym klientom usługi z zakresu księgowości typowej dla firm produkcyjnych, aniżeli zatrudnianie w tym celu etatowego księgowego lub księgowej. Głównym powodem takiego rozwiązania jest nie tylko fakt, iż takie posunięcie jest dla nas zdecydowanie tańsze. Nie musimy ponosić kosztów utrzymania etatowego pracownika, kosztów wyposażenia jego stanowiska pracy, oraz dostarczenia mu odpowiedniego do pracy sprzętu i narzędzi, a także zapewnienia mu udziału w kursach doskonalących posiadaną wiedzę i umiejętności.

Biura rachunkowe zatrudniają pracowników specjalizujących się w różnych obszarach księgowości, w tym tych związanych z firmami produkcyjnymi. Dzięki temu mogą świadczyć obsługę na najwyższym poziomie. Zawsze postępują w zgodzie z aktualnie obowiązującym prawem, a powierzone zadania realizują zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami, co czasem mogłoby być trudne w przypadku etatowego pracownika. Osoba pracująca w firmie jako stały pracownik często pomaga w wykonywaniu bieżących, potrzebnych prac, często niezwiązanych z działem, za który jest odpowiedzialna. Może to niestety doprowadzić do opóźnień w pracach księgowo­-finansowych, których wykonanie bywa przesuwane na ostatnią chwilę. Ma to również negatywny wpływa na jakość pracy oraz powoduje większe ryzyko pomyłek powstałych na skutek pracy pod presją czasu.

Firmy outsourcingowe oferujące usługi księgowe dla firm specjalizują się głównie w następujących zadaniach:

 • Rozliczanie uzyskanych kosztów produkcji oraz analizy finansowe,
 • Wystawianie oraz dystrybucja do klientów (drogą elektroniczną lub tradycyjną) faktur,
 • Budżetowanie,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawdzanie i weryfikacja poprawności danych,
 • Zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentów oraz zdalnego dostępu do raportów oraz danych,
 • Rozliczanie kosztów produkcji oraz dokładne analizy finansowe – w tym analiza rentowności produktów oraz usług,
 • Prognozowanie przyszłych kosztów.

Ponadto firmy zewnętrzne, oferujące usługi księgowe dla firm cechuje również kompleksowość świadczonych usług, czyli rozszerzenie działalności o dodatkowe usługi, do których zaliczyć można usługi kadrowo-płacowe, doradztwo prawne, doradztwo podatkowe oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych. Skorzystanie z biura rachunkowego pozwoli Twojej firmie na szybki i płynny rozwój.

Źródło: Biuro Rachunkowe Warszawa