wtorek, 23 kwietnia, 2024
Najczęstsze błędy w żywieniu tuczników

Żywienie świń generuje większość kosztów utrzymania trzody chlewnej. Aby produkcja wieprzowiny była opłacalna, konieczne jest nieustanne optymalizowanie żywienia utrzymywanych zwierząt. Niestety jest to bardzo skomplikowany proces, podczas którego można popełnić wiele błędów wpływających później na gorsze przyrosty tuczników. Istnieją jednak pewne zasady żywieniowe, których przestrzeganie gwarantuje nie tylko zwiększenie końcowej masy ciała sprzedawanych zwierząt. Ich znajomość pomaga również zniwelować agresję w stadzie oraz ograniczyć pojawianie się chorób – a są to problemy, z którymi zmaga się wielu hodowców.

Żywienie świń tanimi paszami 

Jednym z najczęstszych błędów w żywieniu tuczników jest oszczędzanie na paszy. Cena produktów, którymi karmi się zwierzęta, jest wysoko skorelowana z ich jakością. Im niższa cena paszy, tym bardziej jej wartość pokarmowa odbiega od zapotrzebowania pokarmowego świń. W konsekwencji zwierzęta muszą zjeść jej znacznie więcej, aby prawidłowo się odżywiać i przyrastać. Inwestycja w pasze pokrywające wszystkie wymagania trzody chlewnej przekłada się na obniżenie współczynnika wykorzystania paszy (w skrócie FCR). Jest to parametr określający, ile kilogramów paszy świnia musi zjeść, aby przyrosnąć o jeden kilogram – im niższy współczynnik FCR, tym lepiej – bo taniej – dla hodowcy.

Dokarmianie świń odpadkami z gospodarstwa domowego

Tego rodzaju praktyki nie powinny mieć miejsca nigdy, w żadnej chlewni. Po pierwsze, wiele substancji, które mogą być spożywane przez ludzi, dla innych gatunków są trujące. Po drugie – resztki z gospodarstwa domowego często są nadpsute, czyli na przykład spleśniałe. Mykotoksyny produkowane przez grzyby bytujące na żywności nie zawsze widocznie pogarszają stan zdrowia zwierząt, ale zawsze negatywnie wpływają na tempo ich rozwoju. Organizm świni spożywającej tego rodzaju truciznę zamiast skupić się wzroście, musi przeznaczyć energię na wydalenie jej z organizmu. Osoby chcące ograniczyć koszty żywienia trzody chlewnej, dorzucając do koryta resztki z obiadu, w rzeczywistości ograniczają własne zyski z prowadzonej działalności.

Ograniczenie dostępu do wody

Zapewnianie zwierzętom nieograniczonego dostępu do świeżej wody jest czynnikiem, który warunkuje prawidłowe spożycie paszy. Każdy żywy organizm musi wypić kilka do kilkunastu litrów wody na jeden kilogram spożytych pokarmów. Świnie, które są spragnione nie będą  chciały jeść, ponieważ ich układ pokarmowy nie będzie prawidłowo funkcjonował. Aby umożliwić swobodne pobieranie płynów każdemu tucznikowi, należy zainstalować w tuczarni jak największą ilość poideł. Jeżeli zbyt dużo zwierząt będzie przypadać na jedno stanowisko z wodą może dojść do sytuacji, w których osobniki będące najwyżej w hierarchii zablokują dostęp słabszym sztukom. W konsekwencji stado będzie odznaczało się dużymi wahaniami masy pojedynczych osobników.

Podział tuczników na grupy technologiczne

Świnie w początkowym okresie tuczu mają inne zapotrzebowanie pokarmowe niż zwierzęta będące przed samym ubojem. Ponadto, osobniki odznaczające się dużo większą masą ciała mogą zdominować młodsze sztuki o wysokim potencjale produkcyjnym. To łatwy sposób, aby uzyskać tuczniki zbyt otłuszczone oraz takie, które przez ograniczony dostęp do paszy nie wykorzystały w pełni swoich możliwości genetycznych. Dlatego konieczne jest sortowanie zwierząt ze względu na wiek oraz masę ciała. Praktykując podział zwierząt, należy poszczególnym grupom zapewnić paszę dedykowaną dla określonego etapu rozwoju oraz podawać ją w odpowiednich porcjach.