środa, 19 czerwca, 2024
Zmiany na rok 2020 – ulga na złe długi przy rozliczeniu PIT i CIT

Od początku 2020 roku zostanie wprowadzona w życie znacząca zmiana w podatku dochodowym. Ulga na złe długi stanowi ogromne wsparcie dla podatników, mających problemy z uregulowaniem należności ze strony podmiotów, którym wystawili fakturę. Rozwiązanie to przyczyni się w dużym stopniu do zwiększenia płynności finansowej przy prowadzeniu biznesu, dzięki czemu rozwój handlu będzie dużo bezpieczniejszy niż do tej pory.

Jak to wygląda w praktyce?

Rozwiązanie obejmuje faktury, których termin płatności mija po 31 grudnia 2019 roku. Z perspektywy podmiotu wystawiającego fakturę wygląda to następująco: jeśli od terminu płatności faktury minęło co najmniej 90 dni, przedsiębiorca ma możliwość ściągnięcia wierzytelności poprzez obniżenie podstawy opodatkowania o kwotę długu. Podmiot, który nie uregulował płatności, w przypadku kiedy wierzyciel skorzysta z ulgi na złe długi, będzie musiał po sprawdzeniu zadłużenia podwyższyć przy rocznym rozliczeniu podstawę opodatkowania o należność, której nie wpłacił. Przy takim rozwiązaniu pośrednikiem, jeśli chodzi o ściąganie wierzytelności, staje się państwo, dzięki czemu wszystko przebiega płynnie i bez zbędnych komplikacji. Przeanalizujmy prosty przykład.

Firma zajmująca się reklamą internetową wystawia obsługiwanej przez siebie spółce comiesięczne faktury na kwotę 4 tys. zł. Ostatnia faktura zostaje wystawiona 8 grudnia 2019 z terminem 30 dni na spłatę. Po upływie tego terminu mamy 9 stycznia 2020, a należność nadal nie została uregulowana. Agencja reklamowa w takiej sytuacji musi odczekać 90 dni, aby dać szansę spółce na spłatę długu. Jeśli taka sytuacja nie ma miejsca wraz z dniem 9 kwietnia 2020 agencji przysługuje ulga na złe długi, a zatem przy rozliczeniu podatku dochodowego agencja może zmniejszyć kwotę podstawy podatku o 4 tys. zł, natomiast spółka, która nie uregulowała należności, będzie musiała o tę kwotę swoją podstawę podwyższyć.

Jak możemy zauważyć, rozwiązanie to eliminuje czynnik ryzyka jeśli chodzi o płatność przy wystawianiu faktur. Są jednak oczywiście pewne warunki, które muszą zostać spełnione, aby ulga na złe długi mogła przysługiwać podatnikowi.

Kryteria pozwalające korzystać z ulgi na złe długi

Po pierwsze nabywca – firma, której została wystawiona faktura – nie może w dniu poprzedzającym złożenie rocznego zeznania podatkowego być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Wykorzystanie ulgi na złe długi uniemożliwia także sytuacja, w której zadłużona firma jest w trakcie likwidacji.

Drugim kryterium jest okres przedawnienia – data wystawienia faktury, której dotyczy zastosowanie tego przepisu, nie może przekraczać okresu dwóch lat podatkowych.
Jeśli te kryteria zostają spełnione, nic nie stoi na przeszkodzie do wykorzystania ulgi. Ciekawostką, która ma znaczenie dla wierzycieli, jest też to, że nie ma konieczności informowania zadłużonej firmy o skorzystaniu z tej ulgi – kupujący sam musi zadbać o sprawdzenie zadłużenia i uregulowanie go przy kolejnym zeznaniu podatkowym.

Korzyści

Wśród zalet dla przedsiębiorców warto zwrócić uwagę na znacznie zmniejszenie ryzyka nieotrzymania płatności, zwiększenie płynności przy ściąganiu długu oraz komfort umożliwiający skupienie się na rozwoju biznesu. Decyzja o wprowadzeniu takiego rozwiązania jest naprawdę dużym ułatwieniem przy prowadzeniu działalności sprzedażowej, dzięki czemu cały obraz gospodarki może się diametralnie zmienić.

źródło: Straetus.pl – windykacja