piątek, 26 kwietnia, 2024
Inkubatory laboratoryjne – podstawowe rodzaje i zastosowanie w przemyśle medycznym i farmaceutycznym

Laboratorium to miejsce, w którym prowadzi się różnego rodzaju badania. Procedury te mogą mieć charakter zarówno naukowy, jak i przemysłowy. Na etapie kontroli jakości lub podczas opracowywania nowych wyrobów coraz więcej firm medycznych i farmaceutycznych korzysta z usług laboratoriów. Profesjonalne placówki zawsze wykorzystują specjalistyczny sprzęt medyczny pozwalający na uzyskiwanie precyzyjnych wyników.

Inkubatory laboratoryjne – podstawowe rodzaje

Aby wyniki prowadzonych badań laboratoryjnych były wiarygodne i powtarzalne niezbędne jest ograniczenie wpływu czynników zewnętrznych na próbki poddawane analizom. Do tego celu wykorzystywane są inkubatory laboratoryjne, nazywane również cieplarkami. Podstawowym zadaniem tego rodzaju urządzeń jest uzyskiwanie i utrzymywanie temperatury wyższej niż temperatura otoczenia. Sprzęt ten charakteryzuje się dużą dokładnością oraz precyzją działania. Preparaty poddawane badaniom umieszcza się w komorach hodowlanych wyposażonych w przeszklone, szczelnie zamykane drzwi. Zastosowanie przeszklenia pozwala na bieżąco analizować procesy zachodzące wewnątrz komory. Producent aparatury laboratoryjnej może mieć w swojej ofercie inkubatory laboratoryjne z naturalnym lub wymuszonym obiegiem powietrza. Urządzenia z konwekcją naturalną najlepiej sprawdzają przy długookresowym badaniu próbek i sporadycznym otwieraniu komory hodowlanej. Inkubatory z konwekcją wymuszoną pozwalają utrzymywać jednolitą temperaturę w całej komorze, dlatego będą lepsze przy badaniu większej ilości próbek.

Podstawowe funkcje inkubatorów laboratoryjnych

Nowoczesne urządzenia wyposażone są w mikroprocesorowy układ kontroli temperatury, pozwalający na ustalanie i utrzymywanie temperatury z dokładnością do +/- 0,2ºC. Zakres temperatury pracy urządzenia wynosić może od +5ºC powyżej temperatury otoczenia do 100ºC. Elektroniczny system sterowania umożliwia regulację żądanej temperatury co 0,1ºC. Istotne znaczenie dla osób korzystających z inkubatorów ma pojemność komory hodowlanej. W mniejszych laboratoriach sprawdzi się urządzenie o pojemności kilkunastu litrów. W przypadku centrów badawczych korzysta się ze sprzętu o pojemności do nawet kilkuset litrów. W sytuacji, gdy prowadzone badania muszą zostać wykonane w temperaturze niższej od temperatury otoczenia, producent aparatury laboratoryjnej powinien dostarczyć inkubator wyposażony w funkcję chłodzenia.

Zastosowanie inkubatorów laboratoryjnych

Inkubatory są powszechnie wykorzystywane w przemyśle medycznym i farmaceutycznym. Tego rodzaju sprzęt medyczny pozwala na zbadanie stabilności leków i ustalenie ich dopuszczalnego okresu przechowywania. Zgodnie z przepisami produkt leczniczy jest uznawany za stabilny, gdy zadeklarowana zawartość substancji leczniczych nie spada poniżej 5%, a produkty powstające w wyniku rozpadu nie są toksyczne. Badania stabilności wykonywane są rutynowo na etapie produkcji i mogą mieć charakter długoterminowy, pośredni lub przyspieszony. Tego rodzaju czynności wykonywane są również w przypadku prowadzenia prac rozwojowych nowych produktów leczniczych w celu potwierdzenia stabilności zastosowanej substancji leczniczej.

Możliwość utrzymywania stałej temperatury w długim okresie sprawia, że inkubatory są powszechnie wykorzystywane do badania procesu starzenia się produktów, metabolizmu leków, a także wpływu temperatury na ich właściwości. Poza branżą medyczną i farmaceutyczną z tego rodzaju urządzeń powszechnie korzysta się również w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, a nawet budowlanym.