wtorek, 2 lipca, 2024
Kiedy warto zdecydować się depozyt notarialny?

Notariusz to prawnik upoważniony przez państwo do sporządzania aktów prawnych, a także wykonywania innych czynności notarialnych. Jedną z nich jest depozyt notarialny umożliwiający zabezpieczenie interesów uczestników transakcji sprzedaży nieruchomości. Pomimo niewielkiej popularności depozyt notarialny uznawany jest za skuteczną formę zabezpieczenia w obrocie nieruchomościami.

Czym jest depozyt notarialny 

Notariusz jako osoba zaufania publicznego wykonuje czynności notarialne na podstawie przepisów Ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku. Zgodnie z art. 108 tej ustawy ma on prawo przyjąć na przechowywanie pieniądze lub papiery wartościowe, w celu wydania ich osobie wskazanej lub następcy prawnemu. Jednakowe prawo do wykonywania tego rodzaju czynności ma notariusz w Końskich, w Warszawie, Poznaniu i każdej innej miejscowości w Polsce. Po zaksięgowaniu depozytu na specjalnie do tego przeznaczonym depozytowym koncie bankowym sporządzany jest protokół przyjęcia środków finansowych. W dokumencie tym strona, która składa pieniądze i papiery wartościowe do depozytu, dokładnie określa komu i kiedy mogą zostać one wypłacone. Zdeponowane środki finansowe są całkowicie bezpieczne. Nie ma możliwości ich utraty lub zajęcia z jakiegokolwiek tytułu. Koszty depozytu notarialnego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Skuteczne zabezpieczenie interesów sprzedających i kupujących

Depozyt notarialny najczęściej wykorzystywany jest w obrocie nieruchomościami. Stanowi skuteczne zabezpieczenie interesów sprzedającego i kupującego. Dzięki temu, że pieniądze wypłacane są dopiero po spełnieniu warunków określonych w protokole, żadna ze stron nie może zostać oszukana. Sprzedający zyskuje pewność, że kupujący dysponuje wymaganą sumą pieniędzy. Kupujący otrzymuje gwarancję, że jego pieniądze zostaną przelane na konto sprzedającego dopiero wtedy, gdy wręczy on nabywcy klucze do domu lub mieszkania. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia transakcji, zgromadzone na depozytowym koncie środki zostaną zwrócone wpłacającemu. Warto pamiętać, że depozyt notarialny nie jest tożsamy z depozytem bankowym. Nie można składać w nim biżuterii, obrazów, czy też innych dzieł sztuki. Co istotne, w depozycie notarialnym mogą być składane wyłącznie środki finansowe związane z wykonywanymi czynnościami notarialnymi. Oznacza to, że na koncie depozytowym nie można gromadzić środków finansowych np. dla dziecka do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletności.

Podsumowanie

Pomimo swej skuteczności depozyt notarialny cieszy się w Polsce niewielką popularnością. Jest to prawdopodobnie związane z ograniczoną świadomością społeczną obywateli.