środa, 19 czerwca, 2024
Podstawowe rodzaje hal udojowych i wydajność mleczna krów

Wciąż rosnące koszty prowadzenia działalności zmuszają hodowców do implementacji w swoich gospodarstwach rozwiązań usprawniających oraz automatyzujących podstawowe prace. Jednym z tego typu obszarów, jest hodowla przeżuwaczy i pozyskiwanie mleka. Jak zatem działają hale udojowe i co wpływa na wydajność mleczną krów?

Czym są hale udojowe?

Hale udojowe (dojarnie) są osobnymi pomieszczeniami gospodarczymi, w których automatycznie lub półautomatycznie odbywa się cały proces mechanicznego pozyskiwania mleka. Rozpoczyna się od przypędzenia krów oraz podania im odpowiedniej ilości paszy treściwej dostarczanej następnie przez cały okres doju. Na tym etapie suplementowane są również dodatki paszowe wpływające na wydajność produkcji. Następnie pobierana jest pierwsza porcja mleka, które podlega automatycznej lub organoleptycznej ocenie, a wymiona przygotowywane są do poboru mleka (mycie i masaż). W kolejnych etapach ma miejsce właściwy proces dojenia oraz transport otrzymanego produktu do zbiorników magazynujących. W pełni zautomatyzowane hale udojowe pozwalają na uzyskanie wydajności rzędu 17-18 krów na godzinę oraz znaczne zredukowanie obciążenia pracowników obsługujących cały proces.

Rodzaje hal udojowych?

Na rynku funkcjonuje kilka podstawowych typów hal udojowych. W tym przypadku warto wymienić:

  • Hale udojowe typu „rybia ość” – dojarnie tego typu posiadają 20 ukośnie ustawionych stanowisk rozmieszczonych w dwóch rzędach. Pomiędzy nimi znajduje się zagłębiony kanał techniczny dla pracowników obsługujących całych proces. W systemie tym, jeden aparat dojarski przypada na dwa stanowiska jednocześnie.
  • Hale udojowe typu „karuzelowego” – ich cechą charakterystyczną jest umieszczenie stanowisk dojarskich na platformie obracającej się płynnie o 360 stopni. Rozwiązania tego typu dedykowane są bardzo dużym gospodarstwom, gdzie hodowla przeżuwaczy jest na poziomie kilkudziesięciu lub kilkuset sztuk.
  • Hale udojowe tandemowe – w halach tego typu krowy ustawiane są w dwóch rzędach (jedna za drugą), pomiędzy którymi znajduje się kanał techniczny dla pracowników. System ten dedykowany jest małym gospodarstwom, a jego główną zaletą jest bardzo dobry dostęp do krowich wymion.
  • Hale udojowe przewoźne – wykorzystuje się je podczas dojenia krów wolnowybiegowych bezpośrednio na pastwisku. Rozwiązanie to doskonale wpisuje się w trend, jakim jest chów bez antybiotyków oraz ogólna ekologizacja produkcji.

Co wpływa na wydajność mleczną krów? – dodatki paszowe

Proces ekonomizacja produkcji rolnej to nie tylko dbałość o redukcję kosztów obsługi zwierząt, ale i działania mające na celu podnoszenie wydajności hodowli. Duże znaczenie w tym zakresie mają dodatki paszowe, takie jak:

  • AdiHepaSOL® RF – naturalny wyciąg roślinny bogaty w witaminy oraz minerały. Jego regularne stosowanie przyczyna się do poprawy funkcjonowania wątroby zwierząt, a tym samym zwiększenia ich wydajności produkcyjnej.
  • AdiCoxSOL® RF – zawiera szereg składników aktywnych, które wspomagają pracę układu odpornościowego zwierzęcia. Preparat jest dużym wsparciem dla hodowców w momencie, gdy chów bez antybiotyków stał się prawnym wymogiem.

Na wyniki ekonomiczne gospodarstwa rolnego wpływ mają koszty pracownicze oraz koszty utrzymania inwentarza. W celu poprawy wyników finansowych hodowli konieczna jest ciągła redukcja obu tych składowych poprzez automatyzację produkcji oraz zwiększanie wydajności zwierząt w przeliczeniu na kilogram zużytej paszy.