wtorek, 18 czerwca, 2024
Odzież robocza i ochronna a przepisy BHP

 

 

Stosowanie odzieży ochronnej i roboczej jest codziennością w wielu zakładach pracy. Pracownicy otrzymują odzież od pracodawcy i dla własnego bezpieczeństwa zobowiązani są do jej noszenia w czasie trwania ich pracy. Odzież ochronna ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, natomiast odzież robocza najczęściej stosowana jest, by zabezpieczyć przed zniszczeniem prywatną odzież pracownika. Jednak czy wymogi dotyczące stosowania odzieży ochronnej i roboczej mają jakieś odzwierciedlenie w przepisach BHP? Na to pytanie odpowiemy poniżej.

Odzież robocza a odzież ochronna – czy jest tym samym?

 

 

Warto na początek poznać różnice pomiędzy odzieżą roboczą a odzieżą ochronną. Odzież ochronna to taka, która ma za zadanie zakrywać albo też zupełnie zastępować prywatną odzież pracownika. Ponadto zadaniem odzieży ochronnej jest zabezpieczenie pracownika przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi oraz mechanicznymi, a dodatkowo ma ona chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Natomiast odzież robocza to wszelka odzież przeznaczona do pracy w miejscach, gdzie istnieje ryzyko trwałego zabrudzenia różnymi substancjami czy też tam, gdzie warunki pracy przyspieszają niszczenie odzieży lub wymagają specjalnej czystości wykonywania pracy, jak na przykład w laboratoriach. Warto pamiętać, że nie w każdym miejscu pracy istnieje wymóg stosowania odzieży roboczej lub ochronnej. Konieczność ta jest ściśle podyktowana przez charakter i warunki pracy.

Kto kupuje i finansuje odzież roboczą i ochronną?

 

 

Warto zacząć od tego, czyim obowiązkiem jest zapewnienie pracownikowi odpowiedniej odzieży roboczej i ochronnej. Czy pracownik powinien ją zapewnić sobie sam? Czy powinien upomnieć się, aby pracodawca zakupił dla niego odpowiednią odzież? Otóż zawsze i w każdej sytuacji zapewnienie odzieży roboczej jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy. W niektórych firmach, zwłaszcza tam, gdzie rotacja pracowników jest bardzo niewielka, stosowana jest praktyka kupowania odzieży roboczej przez pracownika – a następnie zakup ten jest rozliczany z pracodawcą. Nie jest to sytuacja idealna, jednak dopuszczalna przez prawo, ponieważ to pracodawca ponosi koszty zakupu odzieży. Dodatkowo praktyka ta nie powinna być stosowana tam, gdzie pracodawcy zależy na jednolitym ubiorze wszystkich pracowników. Inną opcją, również dopuszczalną przez przepisy kodeksu pracy, jest możliwość wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za użytkowanie własnej odzieży w pracy. W zamyśle ekwiwalent pieniężny powinien zostać przeznaczony przez pracownika na zakup wygodnej i odpowiedniej odzieży roboczej. Daje to zarówno pracodawcom, jak i pracownikom furtkę do użytkowania podczas pracy odzieży własnej pracownika. W rozumieniu kodeksu pracy ekwiwalent pieniężny jest rekompensatą za zniszczenie prywatnej odzieży. Warunkiem jest jednak, aby obie strony umowy wyraziły zgodę na takie rozwiązanie. Ponadto zasady wypłacania ekwiwalentu i korzystania z własnej odzieży muszą być doprecyzowane w wewnątrzzakładowym dokumencie.

Przepisy BHP na temat odzieży roboczej i ochronnej

 

 

Dokładne zapisy na temat konieczności zapewnienia pracownikom przez pracodawcę odzieży i obuwia roboczego można znaleźć w kodeksie pracy art. 2377 § 1. Warto pamiętać, że kodeks pracy zawiera wymóg, iż odzież robocza zapewniona przez pracodawcę musi spełniać wymogi polskich norm. Przepisy te nie zawierają listy stanowisk pracy czy obowiązków, które należy wykonywać w odzieży roboczej lub odzieży ochronnej. Można tam jednak znaleźć zapis, iż pracodawca ma obowiązek zapewnić odzież roboczą lub ochronną, jeśli istnieje podwyższone ryzyko zniszczenia czy trwałego zabrudzenia ubrań pracownika. Innym wymogiem do zapewnienia odzieży roboczej są wymagania technologiczne bądź też sanitarne czy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, na przykład w laboratoriach, aptekach lub na produkcji, gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo pracownika. Dodatkowo dobrym i często stosowanym przez pracodawców rozwiązaniem jest określenie w wewnątrzzakładowym regulaminie, komu, na jakich stanowiskach i z jaką częstotliwością należy się odzież robocza czy ochronna. Dzięki temu pracownicy będą mieli jasną i przejrzystą sytuację, a w razie problemu – również dokument, do którego można się odwołać.

Źródło: Sklep BHP Prosave