środa, 3 lipca, 2024
Jakie czynniki powodują niedobory fosforu u roślin uprawnych?

Fosfor jest makroelementem kluczowym dla każdej rośliny – umożliwia procesy fotosyntezy i oddychania komórkowego, a tym samym wzrost i rozwój. Wchodzi także w skład licznych związków chemicznych budujących DNA, białka, ściany komórkowe czy transportujących energię. Niedobór tego pierwiastka niesie więc ze sobą poważne dla upraw konsekwencje. Jak zapobiec takiej sytuacji? W jaki sposób zlikwidować czynniki mogące powodować niedobory fosforu i jak prawidłowo zadbać o rośliny?

Główne przyczyny niedoboru fosforu

Wśród najważniejszych czynników mogących powodować niedobory fosforu należy wymienić przede wszystkim nieodpowiednie dla rośliny pH gleby oraz zbyt twarde podłoże, które znacznie utrudnia wchłanianie tego tak ważnego makroelementu. Ważną rolę odgrywa także skład ziemi – jeśli gleba jest uboga w fosfor, rośliny nie będą miały możliwości pobrania potrzebnej dla nich ilości tego pierwiastka, natomiast nadmiar żelaza w glebie znacznie utrudnia proces jego wchłaniania.

Czynnikami, które mogą wpłynąć na niedobór fosforu u roślin uprawnych, są także warunki panujące w otoczeniu. Niska temperatura, zbyt wilgotne jak na potrzeby roślin otoczenie czy niedobór tlenu może przyczynić się do zaburzeń wchłaniania owego makroelementu, a co za tym idzie – jego niedoboru w roślinie.

Jak rozpoznać objawy niedoboru fosforu?

Niedobór fosforu jest szczególnie widoczny na liściach rośliny. W sytuacji niedostatecznej ilości tego makroelementu, liście mogą zmienić barwę na fioletową lub czerwoną, często pojawiają się także cętki. Jeżeli te części rośliny zwijają się lub obumierają, świadczy to o dużym niedoborze fosforu.

Braki tego pierwiastka można rozpoznać także po ogólnym zahamowaniu wzrostu całej rośliny lub jej korzeni. Jak więc zapobiec stratom w uprawach?

Nawozy fosforowe

W przypadku stwierdzenia u roślin uprawnych niedoboru fosforu, warto sięgnąć po sprawdzone, skuteczne rozwiązania. Wysokiej jakości nawóz fosforowy stosowany zgodnie z zaleceniami może zapobiec stratom i wzmocnić roślinę. Na rynku dostępny jest szeroki wybór tego typu produktów, w których kluczowy dla upraw makroelement występuje w łatwo przyswajalnej formie. Warto zwrócić uwagę na wieloskładnikowe nawozy NPK zawierające nie tylko fosfor, lecz także kilka innych pierwszoplanowych składników niezbędnych do prawidłowego wzrostu. Dobrym rozwiązaniem są także nawozy dolistne aplikowane bezpośrednio na liście oraz łodygi roślin, niejednokrotnie zniszczone na skutek niedoborów fosforu. Takie dokarmianie dolistne fosforem okazuje się szczególnie skuteczne w chłodniejszych okresach, kiedy pobieranie pierwiastka z gleby jest utrudnione.

Kluczowy dla wzrostu i rozwoju roślin fosfor może nie być wchłaniany w dostatecznych ilościach na skutek rozmaitych czynników – składu i pH gleby, temperatury czy właściwości podłoża. Aby zapobiec stratom w uprawach, warto więc sięgnąć po skuteczne rozwiązania, takie jak wysokiej jakości nawozy fosforowe dostępne w wielu wariantach.