wtorek, 2 lipca, 2024
Zaawansowane szkolenia implantologiczne – propozycja dla doświadczonych stomatologów

Dentysta musi systematycznie podwyższać swoje kompetencje przede wszystkim ze względu na rozwój stomatologii. Jedną z dziedzin, którą warto jest pogłębiać na szkoleniach, jest implantologia. Dostępne są szkolenia na różnym stopniu zaawansowania – nawet stomatolog, który przeszedł podstawowe przeszkolenie w tym zakresie, powinien poznawać nowe zagadnienia i techniki leczenia implantologicznego.

Dlaczego należy brać udział w zaawansowanych szkoleniach implantologicznych?

Na zaawansowanych szkoleniach implantologicznych przedstawiane są zagadnienie skierowane do lekarzy, którzy znają już podstawy implantologii. Na zajęciach teoretycznych, a także praktycznych omówione techniki przedimplantacyjne. Na szkoleniach powinny być demonstrowane przypadki kliniczne z wykorzystaniem technik regeneracyjnych.

Szkolenia w zdecydowanej większości odbywają się w bardzo małych grupach, tak by każdy mógł nie tylko wyciągnąć jak najwięcej informacji, ale również zdobyć umiejętności praktyczne i zadać nurtujące pytania. Oczywiście po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty, które będą poświadczały uczestnictwo, a także nabycie stosownej wiedzy. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych lekarzy oraz specjalistów, którzy są znani i szanowani w branży.

Program szkoleń tego typu porusza m.in.:

– Zakotwiczenie prac implantoprotetycznych w przypadku bezzębnej żuchwy:

W tym zakresie na szkoleniu implantologicznym nie tylko zostanie poruszona diagnostyka oraz planowanie protetyczne, ale również omówione będą liczne wskazówki dotyczące zabiegów implantacji z punktu widzenia protetycznego. Na szkoleniu oczywiście omówiona zostanie „Standardowa koncepcja leczenia 1-4”, a także inne nowe trendy.

Na szkoleniu poruszone zostaną elementy służące do mocowania protez ruchomych, czyli belki, zatrzaski kulowe, teleskopy, magnesy, a także inne elementy kotwiczące. Na zdecydowanej większości szkoleń szczególna uwaga będzie przywiązywana do znaczenia wydłużania belek. Oczywiście poruszone zostaną także aspekty inżynierii materiałowej, czyli znaczenie e-modułu oraz zużycie, a także zachowanie kompozytów.

Na wartościowym i zaawansowanym szkoleniu implantologicznym muszą zostać omówione różne problematyczne konstrukcje dotyczące tego, czego nie należy robić, a także aspekty biomechaniczne. Wybierając szkolenie, należy również zwrócić uwagę, czy na szkoleniu będzie poruszona koncepcja okluzji, a także stałe protezy dentystyczne (Kiedy? W jaki sposób? Jakiego rodzaju?).

– Zastosowanie zasady strategicznych implantów w przypadku protez ruchomych

W tej części szkolenia implantologicznego poruszone zostaną dobre oraz złe metody stabilizacji protez. Omówiona również zostanie analiza sytuacji protetycznej opierająca się ma dotychczasowo używanej protezie.

Warto wybrać zaawansowane szkolenie implantologiczne, na którym poruszone zostaną alternatywne metody leczenia z wykorzystaniem klasycznych protez (ile wszczepów i gdzie?). Wartościowe szkolenie powinno zawierać również w swoim programie omówienie przypadków klinicznych. Ważną kwestią, którą musi zawierać szkolenie implantologiczne są interakcje pomiędzy zębami naturalnymi, a implantami stomatologicznymi.

Na szkoleniu powinno się przeznaczyć czas na zęby leczone kanałowo ze szczególnym uwzględnieniem protetycznego ryzyka w odcinku bocznym, a także zastąpieniem ich wszczepami. Ważną kwestią jest również omówienie stosowanych elementów mocujących.

Źródło: Dsi-edu.com – szkolenia stomatoligiczne