wtorek, 23 kwietnia, 2024
Automatyzacja procesów przemysłowych – czy wymaga reorganizacji w zakładzie produkcyjnym?

Automatyzacja procesów przemysłowych jest obecnie niezbędna, by uzyskać wysokie tempo produkcji. Oprócz samego aspektu sprzedażowego, wykorzystanie zrobotyzowanych systemów pozwala osiągnąć odpowiednią precyzję, bez której niemożliwe jest wyprodukowanie niektórych komponentów. Czy zautomatyzowanie linii produkcyjnej wymaga reorganizacji w obrębie zakładu produkcyjnego?

Szkolenia pracownicze

Zmiany związane z automatyzacją linii produkcyjnej wymaga wprowadzenia nowych urządzeń. Wprowadzenie giętarek czy gilotyn automatycznych prowadzi do usunięcia bądź modyfikacji dotychczasowych miejsc pracy. Reorganizacja kadry pracowniczej wydaje się więc nieunikniona, w przeciwnym razie nowe urządzenia będą niewłaściwie użytkowane. To z kolei może prowadzić do spadku wydajności produkcji, awarii maszyn, a w najgorszym przypadku nawet do uszczerbku na zdrowiu pracowników. Dlatego należy zadbać o reorganizację kadry w dwóch głównych aspektach:

  • Szkolenie uzupełniające dla dotychczasowych pracowników. Firma powinna dbać o swoich podopiecznych, dlatego diametralne zmiany powinny obejmować osoby zatrudnione. Szkolenia uzupełniające pozwolą zachować pracę obecnej kadrze, zaś przedsiębiorstwu zapewni wizerunek marki troszczącej się o dobro ludzi pracujących w niej na co dzień.
  • Zatrudnienie wykwalifikowanych fachowców. Niektóre stanowiska wymagają ukończenia wieloletnich kursów lub studiów wyższych. W przypadku takich stanowisk, jak np. automatyk czy programista, firma powinna zatrudnić osoby kompetentne, które na bieżąco będą dbały o prawidłowe działanie zautomatyzowanego systemu. Dzięki temu zminimalizuje ryzyko awarii czy spadku wydajności zakupionych urządzeń.

Zagospodarowanie przestrzeni

Automatyzacja procesów produkcyjnych nie musi wiązać się ze zwiększeniem przestrzeni użytkowej. Jeżeli przedsiębiorstwo dysponuje stosunkowo dużą halą produkcyjną, nie musi wprowadzać zmian w metrażu budynków pod nie podlegających. Bardzo często maszyny sterowane zajmują mniej miejsca niż urządzenia obsługiwane manualnie. Automatyzacja może więc prowadzić do uzyskania kilku metrów kwadratowych wolnej przestrzeni. Reorganizacja może natomiast obejmować wydzielenie miejsca dla pomieszczeń specjalistycznych. Jeżeli automatyzacja wiąże się z wprowadzeniem szeregu czujników, urządzeń ERP czy systemu SCADA, przedsiębiorstwo powinno wybudować sterownię. Dzięki temu wykwalifikowani operatorzy mogą w ciszy i spokoju nadzorować proces produkcyjny, reagując na odczyty czujników czasie rzeczywistym.

Koszty reorganizacji a zysk długofalowy

Każde zmiany w obrębie firmy wiążą się z wydatkami. Zakup maszyn, szkolenia dla pracowników czy dobudowanie nowych pomieszczeń wiąże się z obciążeniem finansowym przedsiębiorstwa. Istnieje jednak szereg dotacji (np. unijnych), wspierających modernizację małych i dużych przedsiębiorstw, ponadto koszty automatyzacji należy rozpatrywać w charakterze inwestycji, która zwróci się po zwiększeniu wydajności zakładu pracy. Jeżeli reorganizacja przeprowadzona jest stopniowo z wykorzystaniem dotacji, przedsiębiorstwo będzie cieszyło się długofalowym zyskiem.

Podsumowanie

Automatyzacja procesów przemysłowych niesie ze sobą szereg zmian, które odpowiedzialne przedsiębiorstwo musi przeprowadzić. Niektóre z nich są jedynie kosmetyczne, inne, jak np. szkolenia pracownicze, wymagają nieco więcej czasu. Automatyzacja prowadzi jednak do zwiększenia jakości i wydajności produkcji, wobec tego jest niezwykle opłacalna w perspektywie długofalowej.